Skaidrojums par 2010.g. fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegšanu

28-10-2009

Rīgā, 28.10.09.
Nr.1/4n-167

Zinātniskām iestādēm, universitātēm, augstskolām

 

Skaidrojums par 2010.g.
fundamentālo un lietišķo
pētījumu projektu iesniegšanu

 

God. zinātnieki,

Latvijas Zinātnes padomē (turpmāk – LZP) ir griezušies vairāki zinātnieki pēc skaidrojuma par LZP tematisko pētījumu projektu iesniegumu noformēšanu un finansēšanas kārtību 2010. gadā.

Atgādinām, ka saskaņā ar LZP 03.07.2009.g. lēmumu Nr.6-1-1 par 2010. gada pētījumu projektu pieteikšanas un izvērtēšanas pamatprincipiem, LZP atbalsta 2009.g. iesākto projektu turpināšanu 2010.g. par summu, kura nepārsniedz projekta finansējumu 2009.g. (noslēgtā līguma summa).

Izvērtējot projektu iesniegumus, tiks ņemts vērā, vai 2010. gadā turpināmā projekta finansējuma summa sasniedz LZP 05.10.2009.g. pieņemtā Konkursa nolikumā apstiprināto minimumu: Ls 13 000 – dabas un inženierzinātnēs un Ls 10 000 – humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Ja projekta finansējums 2009.g. bija mazāks par šo minimumu, LZP atbalsta atsevišķu projektu apvienošanu un apvienotā projekta iesniegšanu, kas atbilstu 2010.g. tematisko projektu prasībām un kritērijiem.

Lūdzam visus projekta iesnieguma dokumentus sagatavot atbilstoši prasībām un pilnā apjomā, jo projekta iesniegums pirmo reizi notiek atbilstoši jaunajiem MK 22.09.2009.g. Noteikumiem Nr.1066. Turpmāk LZP vienkāršos iesniegšanas kārtību projektu turpināšanai.

Atgādinām, ka visiem projekta izpildītājiem jāievēro Konkursa nolikumā paredzētā minimālā nodarbinātība, pie kam arī uz LZP finansētiem projektiem ir attiecināma valsts noteiktā minimālā atalgojuma likme – 180 Ls mēnesī PLE. Šī prasība nav jāievēro attiecībā uz bakalaura un maģistra līmeņa studentu līdzdalību projektā.

Ja projekta izpildei atsevišķu uzdevumu veikšanai ir nepieciešams piesaistīt vēl citus speciālistus, viņi nav obligāti jāietver projekta izpildītāju sarakstā, bet atbilstošo atlīdzību viņiem var paredzēt projekta iesnieguma tāmē – „Citi izdevumi”. Uz šādu speciālistu atalgošanu neattiecas Konkursa nolikumā minētie ierobežojumi un dalības kritēriji.

 

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E. Grēns

Pedējā atjaunošana 28-10-2009