LZP skaidrojums

4-02-2010

2010.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumā
(apstiprināts ar 2009.gada 5.oktobra LZP lēmumu Nr.8-1-1)

lietotam terminam

Cilvēkmēnesis – laiks, kurā viena persona izpilda viena mēneša darba apjomu normāla darba laika ietvaros.