Paziņojums par valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursa izsludināšanu

5-12-2013

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443 „Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība", izsludina valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursu.

Valsts pētījumu programmu priekšlikumi iesniedzami Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, 518a.kabinetā līdz 2013.gada 20.decembra plkst.1630.

Papildus informācija:

Evita Sarma, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr. 67047753.

 

Iesniegums valsts pētījumu programmas priekšlikumu konkursam