Paziņojums

16-01-2017

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2017.gada 19.janvārī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. LZP darbības funkcionālais audits, tā atzinumi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis

3. Informācija par darbu pie ekspertu vērtēšanas jauno kritēriju izstrādes.
Ziņo: ZEK pārstāvis

4. Dažādi.