Paziņojums

13-02-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 16. februārī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

 1. Valsts Pētījumu programmu tālākas attīstības iespējas.
      Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T.Juhna.

2. Doktorantūras attīstība izglītības tematiskajā jomā „Mākslas".
      Ziņo: Kultūras Ministrijas pārstāvis.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
      Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. LZP dalība starptautiskajā organizācijā Science Europe.
      Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

5. Dažādi.