Paziņojums

13-04-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 20. aprīlī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.       Latvijas - Lietuvas - Ķīnas Republikas (Taivānas) projektu konkursam iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas metodikas apstiprināšana.
        Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

2.       Zinātnieka ētikas kodeksa un Nolikuma par LZA un LZP Ētikas komisiju apstiprināšana, LZP pārstāvju ievēlēšana LZA un LZP Ētikas komisijā.
        Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

3.       Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtības apstiprināšana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4.       LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

5.       Valsts Pētījumu programmu tālākas attīstības iespējas.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.

6.       LZP darbība iepriekšējā mēneša laikā un Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš un zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.


Arnis Kokorevičs, Dr.
Latvijas Zinātnes padome, zinātniskais sekretārs


Pedējā atjaunošana 13-04-2017