Paziņojums

16-05-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 18. maijā, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.     Latvijas Zinātnes padomes stratēģija, 2017. - 2019. gadam. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T.Juhna.

2.    Pārskats par 2016.gadā realizēto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu zinātnisko lietderību.
       Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs Dr. A.Kokorevičs. *

3.     LZP eksperta tiesību piešķiršana. 
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4.     Dažādi. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna un zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.


Arnis Kokorevičs, Dr.
Latvijas Zinātnes padome, zinātniskais sekretārs