Paziņojums

15-06-2017

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2017.gada 15.jūnijā, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība

1.     Latvijas Zinātnes padomes stratēģija, 2017. - 2019. gadam.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.

2.     Latvijas - Francijas partnerības programmas "Osmoze" projektu konkursam iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas metodikas apstiprināšana.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.

3.     LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.

4.     Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.