Paziņojums

17-07-2017

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2017.gada 20. jūlijā, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.  Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par izsludinātajiem Ministru Kabineta noteikumu "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 497 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību"" (VSS-723) projektu. 
Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

2.  Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par izsludinātajiem Ministru Kabineta noteikumu "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm" (VSS-724) projektu. 
Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

3.  Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par izsludinātajiem Ministru Kabineta noteikumu ""Noteikumi par pārskatu par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību" (VSS-725) projektu. 
Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

4.  2017. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums un 2017. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu vērtēšanas metodika.
Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

5.  Dažādi. 
Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.