Nr. 4-1-1, 11.05.2010. Par LZP ekspertu apstiprināšanu

29-06-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 4-1-1

Rīgā 2010.gada 11.maijā

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. apstiprināt par ekspertiem uz 3 gadiem šādus zinātniekus:

Pedējā atjaunošana 30-06-2010
Lasīt tālāk...

LZP 2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

9-06-2010

Latvijas Zinātnes padomes

2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti


Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:


Pedējā atjaunošana 10-06-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 3-4-1, 30.03.2010. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 3-4-1

Rīgā 2010.gada 30.martā

Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību


Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” 33.punktu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (ar pielikumiem) uz 4 lpp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (MS DOC)

Eksperta kandidāta iesniegums (MS DOC)

Dzīves gājums – CV (MS DOC)


Pedējā atjaunošana 22-03-2011

Nr. 3-3-1, 30.03.2010. Par LZP Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3–3–1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu:


Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 13-05-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 3-2-1, 30.03.2010. Par 2010.g. Eksp. kom. vēl. (lēm. 3.p. atcelts uz IZM 30.04.10. vēst. pamata)

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-2-1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par 2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanām


1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2010.g. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. EK vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai izveidot darba grupu 12 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Pedējā atjaunošana 6-05-2010
Lasīt tālāk...