Nr. 2-1-1, 16.03.2010. Par LZP Ekspertu komisiju vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju

18-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 2-1-1

Rīgā, 2010.gada 16.martā

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju vēlēšanas
komisijas priekšsēdētāju


Lai nodrošinātu 2010.gadā Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt par Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju Dr.sc.ing. Edgaru Bervaldu.

2. Uzdot Dr.sc.ing. Edgaram Bervaldam līdz 25.03.2010.g sniegt Latvijas Zinātnes padomei priekšlikumus Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas sastāvam.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 18-03-2010

Nr. 1-5-2, 02.03.2010, Par projekta vadītāja maiņu

8-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 1-5-2

Rīgā, 2010.gada 2.martā

Par projekta vadītāja maiņu


Latvijas Zinātnes padome nolemj atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūta 22.01.2010.g. lūgumu nozīmēt par 2010.g. tematiskā pētījumu projekta Nr.09.1551 „Funkcionālo komplekso savienojumu sintēze un nanokompozītu veidošanas likumsakarības” vadītāju Dr.chem. Antoniju Dinduni sakarā ar pašreizējās projekta vadītājas Dr.h.chem. Ingrīdas Vītiņas atteikšanos vadīt minēto projektu.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 9-03-2010

LZP skaidrojums

4-02-2010

2010.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumā
(apstiprināts ar 2009.gada 5.oktobra LZP lēmumu Nr.8-1-1)

lietotam terminam

Cilvēkmēnesis – laiks, kurā viena persona izpilda viena mēneša darba apjomu normāla darba laika ietvaros.

Nr. 11-1-2, 11.01.2010, Par „Vadlīnijām Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās s

12-01-2010

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 11-1-2

Rīgā, 2010.gada 11.janvārī

Par „Vadlīnijām Latvijas Zinātnes padomei
2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības
projekta iesnieguma izvērtēšanai”


Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt „Vadlīnijas Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības projekta iesnieguma izvērtēšanai”.

Pielikumā: „Vadlīnijas Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības projekta iesnieguma izvērtēšanai” uz 4 lp.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010

Paziņojums

6-01-2010

Sakarā ar to, ka 2010.gadā nav paredzēts finansējums starptautiskās zinātniskās sadarbības pasākumiem, tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par atbalstu konferenču organizēšanai, iestāžu biedru maksai starptautiskās apvienībās un dalību maksai starptautiskās konferencēs.

LZP ZSKK

<< Pirmā < Iepriekšējais. 21 22 23 Nākamais. > Pēdējā >>