Nr. 3-4-1, 30.03.2010. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 3-4-1

Rīgā 2010.gada 30.martā

Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību


Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” 33.punktu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (ar pielikumiem) uz 4 lpp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (MS DOC)

Eksperta kandidāta iesniegums (MS DOC)

Dzīves gājums – CV (MS DOC)


Pedējā atjaunošana 22-03-2011

Nr. 3-3-1, 30.03.2010. Par LZP Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3–3–1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu:


Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 13-05-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 3-2-1, 30.03.2010. Par 2010.g. Eksp. kom. vēl. (lēm. 3.p. atcelts uz IZM 30.04.10. vēst. pamata)

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-2-1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par 2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanām


1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2010.g. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. EK vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai izveidot darba grupu 12 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Pedējā atjaunošana 6-05-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 3-1-1, 30.03.2010. Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

2-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-1-1

Rīgā, 2010.gada 30.martā

Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

Pamatojoties uz Ekspertu paneļa 12.03.10. lēmumu, un saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes 29.12.09. lēmuma Nr.11-1-1 1.punktu piešķirt finansējumu 2010.gadā īstenojamiem pētnieciskās sadarbības projektiem atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Pielikumā: 2010.gada pētnieciskās sadarbības projektu saraksts uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 2-04-2010

Nr. 2-2-1, 16.03.2010. Par jaunu zinātņu apakšnozari ”Biomateriāli”

18-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME  

LĒMUMS Nr. 2-2-1

Rīgā, 2010.gada 16.martā

Par jaunu zinātņu apakšnozari
”Biomateriāli”


Sakarā ar Rīgas Tehniskās universitātes lūgumu iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” un pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas ierosinājumu atbalstīt šo lūgumu, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” ar Nr. 26.7.

2. Rīgas Tehniskai universitātei iesniegt Latvijas Zinātnes padomei jaunas zinātņu apakšnozares „Biomateriāli” īso anotāciju.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 19-03-2010