Nr. 43-1-1. 18.02.2016. Par LZP Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

25-02-2016

Apstiprināts
 LZP 18.02.2016.g. sēdē

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.43-1-1
 

 2016.gada 18.februārī

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs  A.Siliņš

Lasīt tālāk...

Nr. 43-2-1. 18.02.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-02-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-2-1

Rīgā,  2016.gada 18.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Lasīt tālāk...

Nr. 42-2-1. 21.01.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-01-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 42-2-1

Rīgā,  2016.gada 21.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Lasīt tālāk...

Nr. 41-2-1. 17.12.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-12-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 41-2-1

Rīgā, 2015. gada 17.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Pedējā atjaunošana 19-12-2015
Lasīt tālāk...

Zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

8-12-2015

Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

Pēc Latvijas Zinātnes padomes iniciatīvas ir sagatavotas metodikas, kas ļauj noteikt Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksu:

Pedējā atjaunošana 8-12-2015
Lasīt tālāk...