2022.gada konkursi

Innovative SME 3.konkurss tiks atvērts no 2022.gada 13.jūlija plkst. 1.00 ar iesniegšanas datumu 2022.gada 15.septembri plkst. 15.00.

Projektu iesniegšana: Project Management Platform

Konkurss notiek vienā kārtā, projektu pieteikumus vērtē neatkarīgi, starptautiski eksperti un finansējums tiek piešķirts pēc buttom-up principa.

Skip to content