Projekta numurs – lzp-2020/2- Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs Projekta vadītāja/s vārds Projekta vadītāja/s uzvārds Zinātnes nozare Nozaru grupa Finansējuma apjoms
0009 Jaunu uzlaboto perovskītu skaitļošanas izpēte pielietojumiem enerģētikā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Jurijs Mastrikovs Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0012 Aspartilproteāžu strukturas un dinamikas pētījumi ar mērķi attīstīt selektīvu malārijas plazmepsīnu inhibitoru izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūts Raitis Bobrovs Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0013 Modificētu enzīmu dizains proteīnu deglikācijai Latvijas Organiskās sintēzes institūts Emilio Parisini Medicīniskā biotehnoloģija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0019 Jauni biomasas izcelsmes oglekļa hibrīdmateriāli enerģijas uzglabāšanai (BiComp) Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Aivars Žūriņš Ķīmijas inženierzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0020 Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts Benedikts Kalnačs Valodniecība un literatūrzinātne Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0027 Atjaunojamo ogļūdeņražu iegūšana hidroapstrādē no alternatīvām izejvielām selektīvu cēlmetālu katalizatoru klātbūtnē Rīgas Tehniskā universitāte Kristaps Māliņš Ķīmijas inženierzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0032 Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums Latvijas Universitāte Gunita Zariņa Vēsture un arheoloģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0033 Betona virsmas slāņu pasliktināšanās stadijas atpazīšana, izmantojot akustisko virsmas viļņu spektroskopiju Elektronikas un datorzinātņu institūts Aleksejs Tatarinovs Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0045 Hirālu bora reaģentu pielietojums Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijās Latvijas Organiskās sintēzes institūts Gints Šmits Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0048 Pret-audzējiem selektīva nanomedicīna, izmantojot monodispersas maskētas daļiņas Latvijas Organiskās sintēzes institūts Antons Sizovs Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0049 Ūdeņraža hidrauliskās saspiešanas eksperimentālie pētījumi un tehnoloģijas izstrāde Ventspils Augstskola Valērijs Bezrukovs Vides inženierija un enerģētika Inženierzinātnes           100 389,00
0058 “Padomju garīgums” Latvijā: attīstība, iezīmes un ietekmes modeļi Latvijas Universitāte Solveiga Krūmiņa-Koņkova Vēsture un arheoloģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0060 Putekšņu un citu mikroskopisko atlieku references tīkla izveide Latvijas teritorijai – fundamentāls pamats klimata, ainavas, veģetācijas un ūdens kvalitātes rekonstrukcijām un modelēšanai Latvijas Universitāte Normunds Stivriņš Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes Dabaszinātnes           100 389,00
0061 Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālā transformācija un ilgtspēja Latvijas ekonomikas restartēšanai un modernizācijai Latvijas Universitāte Ramona Rupeika-Apoga Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne Sociālās zinātnes           100 389,00
0068 Value (trans)formation in uncertain times: social cohesion and neoliberal ethos in Latvia Latvijas Universitāte Inese Šūpule Socioloģija un sociālais darbs Sociālās zinātnes           100 389,00
0069 Cilvēka herpesvīrusa-6 infekcijas un alkohola atkarības loma neiroiekaisuma attīstībā Rīgas Stradiņa universitāte Sandra Skuja Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0070 Dīķu akvakultūras ražošanas un ekosistēmas pakalpojumu inovatīva izpēte un klimata ietekmes modelēšana horizontālo izaicinājumu un ilgtspējības pārvaldībai Latvijā Daugavpils Universitāte Artūrs Škute Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0073 ANO uzstādījumiem atbilstošs pilsētas ilgtspējīgas attīstības modelis Latvijas Universitāte Ģirts Karnītis Ekonomika un uzņēmējdarbība Sociālās zinātnes           100 389,00
0074 Radiācijas bojājumu izpēte jaunos granāta scintilatoros augstas enerģijas fizikai un medicīniskām vajadzībām Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Vladimirs Pankratovs Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0078 Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība Latvijas Kultūras akadēmija Juris Urtāns Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0080 Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Andris Šternbergs Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0082 Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte Latvijas Universitāte Armands Vīgants Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0083 Institutum Herderianum Rigense: Herdera institūts Rīgā kā zinātnes tīkls Eiropas zinātnes tīklojumā Latvijas Universitāte Raivis Bičevskis Filozofija, ētika un reliģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0085 Eko-fenomenoloģijas attīstība Covid19 pandēmijas situācijā Latvijas Universitāte Maija Kūle Filozofija, ētika un reliģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0088 Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai Latvijas Universitāte Māris Kūlis Filozofija, ētika un reliģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0097 Biobāzēti un biodegradabli polimēru kompozīti vides ilgtspējas nodrošināšanai Rīgas Tehniskā universitāte Remo Merijs-Meri Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0101 Radio lokācijas, balstīta uz radioviļņu izkliedes efektu, metodes pielietojums kosmosa objektu detektēšanai Ventspils Augstskola Nikolajs Dugins Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0104 Biomarķieri urīnpūšļa audzēja agrīnai diagnostikai Rīgas Stradiņa universitāte Miki Nakazawa (Miklasevica) Klīniskā medicīna Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0111 Genoma nestabilitātes nozīmes vīriešu neauglībā izpēte Rīgas Stradiņa universitāte Juris Ērenpreiss Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0113 Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās (TEScon) Rīgas Tehniskā universitāte Miķelis Dzikēvičs Vides inženierija un enerģētika Inženierzinātnes           100 389,00
0115 E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Anda Zvaigzne Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne Sociālās zinātnes           100 389,00
0118 Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā Latvijas Kultūras akadēmija Liene Ozoliņa Socioloģija un sociālais darbs Sociālās zinātnes           100 389,00
0119 Meža ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Latvijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Linda Gerra-Inohosa Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0121 Latvijas un Ukrainas saskaņoti savdabīgas radio galaktikas “Perseus A” pētījumi radio un optiskajās joslās. Ventspils Augstskola Oleg Ulyanov Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0128 Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes Latvijas Universitāte Vadims Bartkevičs Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0133 Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai Nodibinājums “Baltic Studies Centre” Sandra Šūmane Socioloģija un sociālais darbs Sociālās zinātnes           100 389,00
0135 Cilvēka herpesvīrusa-6 hemokīnu receptoru imūnomodulējošo mehānismu iesaistes izpēte autoimūnā tireoidīta attīstībā Rīgas Stradiņa universitāte Alīna Sultanova Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0136 Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā 17.gs. – 20.gs.sākums Daugavpils Universitāte Alina Romanovska Vēsture un arheoloģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0150 Uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju balstītas jaunas metodoloģijas izstrāde sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts \”BIOR\” Iveta Pugajeva Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0151 Ar transponējamiem elementiem saistīto polimorfismu analīze Pinus sylvestris gēnu rajonos Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Angelika Voronova Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0162 Stiprinot atbildīgu antibiotiku lietošanu un infekciju kontroli Latvijas slimnīcās: nacionāls jauktu metožu pētījums Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts Elīna Dimiņa Klīniskā medicīna Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0165 Jauna koncepta antioksidantu dizains un pirmējā pārbaude Rīgas Tehniskā universitāte Inese Mieriņa Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0167 Meža apsaimniekošanas izaicinājumi palielinātas rekreācijas slodzes apstākļos COVID-19 krīzes laikā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Arta Bārdule Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0171 Kompleksu ģeofizikālo datu integrēšana un izmantošana grunts piesārņojuma kartēšanā Latvijas Universitāte Jānis Karušs Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes Dabaszinātnes           100 389,00
0174 Dažādu mākslīgā apgaismojuma veidu ietekme uz koksnes fotodegradācijas procesiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Dace Cīrule Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0188 Vizuāli uz ontoloģijām balstīti vaicājumi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Kārlis Čerāns Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0191 Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku (SET4LOW) Rīgas Tehniskā universitāte Gatis Bažbauers Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne Sociālās zinātnes           100 389,00
0193 Zemes izmantošanas veida, augsnes un meteoroloģisko faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no meliorācijas grāvjiem izpēte Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Kristaps Makovskis Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0194 Mezoporaini uznestie MgO heterogēni katalizatori modernas biodīzeļdegvielas sintēzei Rīgas Tehniskā universitāte Valdis Kampars Ķīmijas inženierzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0195 Diasporas diplomātija un globālā pandēmija Latvijas Universitāte Ieva Birka Politikas zinātne Sociālās zinātnes           100 389,00
0200 Latvijas izcelsmes monoflorāla medus atpazīšana izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses, hromatogrāfijas, izotopu attiecību masspektrometrijas un hemometrijas metodes. Latvijas Universitāte Arturs Vīksna Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0207 Ilgtspējīgu biopolimēru nanokompozītu ilgizturība mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē Latvijas Universitāte Oļesja Starkova Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0208 Jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā Latvijas Universitāte Vadims Parfejevs Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0212 Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā Latvijas Universitāte Uldis Neiburgs Vēsture un arheoloģija Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0213 Modificētu celulozes šķiedru sorbentu pielietojums radioaktīvā ūdeņraža (tritija) un citu radionuklīdu koncentrēšanai no piesārņotām vidēm un toksisko īpašību novērtējums: paņēmiena aprobācija Latvijā uzglabāto kodolreaktoru ūdens atlieku attīrīšanai. Latvijas Universitāte Ingars Reinholds Ķīmija Dabaszinātnes           100 389,00
0215 Sārmu metālu atomāro pāru starpatomu potenciāli plašā starpkodolu attālumu diapazonā Latvijas Universitāte Māris Tamanis Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0222 Svara samazināšanas ietekme uz aptaukošanās izraisītām B šūnu metabolisma un funkciju izmaiņām Rīgas Stradiņa universitāte Kristīne Oļeiņika Klīniskā medicīna Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0228 Krāsu atpakaļsaistīšanās ietekme uz virsotnes kvarka masas mērījumiem – pētījuma sagatavošana CERN LHP KMS eksperimenta 3. darba periodam Rīgas Tehniskā universitāte Viesturs Veckalns Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0237 Oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Kaspars Polmanis Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0238 Laika un polarizācijas atkarīgas Kerra spektroskopijas pilnveidošana. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Mārtiņš Rutkis Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0243 Robusts un ātrs kvantu magnētiskais mikroskops ar koncentrētu novirzes lauku Latvijas Universitāte Andris Bērziņš Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0250 Kordiriģentu vokālās slodzes noteikšana balss ergonomikas kontekstā Liepājas Universitāte Baiba Trinīte Izglītības zinātnes Sociālās zinātnes           100 389,00
0251 Skaitliski precīza Foka apmaiņa (PREFEX) Latvijas Universitāte Andris Guļāns Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0252 Augsta jaudas blīvuma induktīvās bezvadu enerģijas pārvades sistēmas ar jauniem daudzspoļu risinājumiem dinamiskai bateriju uzlādei. Rīgas Tehniskā universitāte Jānis Zaķis Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0260 Anizometrisku nanomālu pildītāju daļiņu telpiskās izvietošanās ietekme uz zema blīvuma cieto poliuretāna putuplastu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām Latvijas Universitāte Ilze Beverte Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā Latvijas Universitāte Vadims Mantrovs Tiesību zinātne Sociālās zinātnes           100 389,00
0267 Dinamisko sistēmu struktūru saglabājošie neironu tīkli Latvijas Universitāte Jānis Bajārs Matemātika Dabaszinātnes           100 389,00
0270 Mākslīgā intelekta lietojums multi-statiska ultraplatjoslas impulsa radara signālu analīzē materiālu un struktūras nesagraujošai noteikšanai. Elektronikas un datorzinātņu institūts Modris Greitāns Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0271 Saistība starp putnu hematoloģiskajiem parametriem, asins mikrobiomu, asinsparazītu infekcijām un fitnesu ekoloģisko slazdu apstākļos Daugavpils Universitāte Tatjana Krama Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0275 Spinālās muskuļu atrofijas jaundzimušo skrīnings – pilotpētījums Rīgas Stradiņa universitāte Madara Kreile Klīniskā medicīna Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0277 Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā) Latvijas Universitāte Manuel Fernandez Gonzalez Izglītības zinātnes Sociālās zinātnes           100 389,00
0279 Kafijoras reģiona (Ziemeļrietumu Svalbāra) ledāju termālā struktūra, noteces sistēmas uzbūve un virsmas izmaiņas Latvijas Universitāte Kristaps Lamsters Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes Dabaszinātnes           100 389,00
0280 Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās Latvijas Universitāte Māris Bērziņš Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija Sociālās zinātnes           100 389,00
0281 Elektrona-elektrona mijiedarbības modeļi elektronu kvantu optikas ierīcēs cietvielā. Latvijas Universitāte Ģirts Barinovs Fizika un astronomija Dabaszinātnes           100 389,00
0282 Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolā Latvijas Universitāte Iveta Ķestere Izglītības zinātnes Sociālās zinātnes           100 389,00
0291 Retzemju metālu oksi-hidrīdu plānās kārtiņas fotohromiem pielietojumiem Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Mārtiņš Zubkins Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0297 Multiparametru ultrasonogrāfijas korelācija ar histoloģijas atradi pacientiem ar primāru hiperparatireozi Rīgas Stradiņa universitāte Zenons Narbuts Klīniskā medicīna Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0309 Automatizēta roku mazgāšanas kvalitātes kontroles un kvalitātes novērtēšanas sistēma ar reāllaika atgriezenisko saiti Rīgas Stradiņa universitāte Oļegs Sabeļņikovs Veselības un sporta zinātnes Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0311 Nestriktās matemātiskās morfoloģijas attīstība attēlu apstrādes metožu pilnveidošanai Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Aleksandrs Šostaks Matemātika Dabaszinātnes           100 389,00
0315 Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts Toms Ķencis Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0317 COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku Banku augstskola Inese Mavļutova Ekonomika un uzņēmējdarbība Sociālās zinātnes           100 389,00
0321 Bioekonomika Zaļā kursa ēnā (BioDeal) Rīgas Tehniskā universitāte Indra Muižniece Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0323 Augsti efektīva ferulskābes izdalīšana no lauksaimniecības industrijas blakusproduktiem ar celulozi degradējošiem enzīmiem (FerulCelluZyms) Dārzkopības institūts Vitalijs Radenkovs Vides biotehnoloģija Inženierzinātnes           100 389,00
0338 Mašīnmācīšanas metožu izmantošana, lai modelētu diētas, ģenētisko faktoru un mitohondriju komplekso mijiedarbību koronāro artēriju slimības kontekstā Rīgas Stradiņa universitāte Baiba Vilne Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0343 Efektīvi modulējams topoloģisko izolatoru nanolenšu virsmas stāvokļu lādiņnesēju transports Latvijas Universitāte Gunta Kunakova Nanotehnoloģija Inženierzinātnes           100 389,00
0344 Radiofrekvenču bezvadu jaudas pārraide bezvadu sensoru tīkla lietojumam Rīgas Tehniskā universitāte Anna Litviņenko Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0349 Vērtīgas savvaļas tauriņziežu sugas Trifolium fragiferum Latvijas ģenētisko resursu molekulārs, fizioloģisks un ekoloģisks izvērtējums ilgstpējīgas lauksaimniecības kontekstā Latvijas Universitāte Una Andersone-Ozola Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0369 Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dace Pjanova Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0371 Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā – savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Ineta Kalniņa Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0372 GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dāvids Fridmanis Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0373 No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Andris Dišlers Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0374 Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Baiba Lāce Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0375 Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai Latvijas Kultūras akadēmija Ieva Zemīte Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes Humanitārās un mākslas zinātnes           100 389,00
0376 Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Juris Jansons Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0378 Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Kalvis Brangulis Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija Medicīnas un veselības zinātnes           100 389,00
0380 Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Artūrs Ābols Bioloģija Dabaszinātnes           100 389,00
0382 STARPMOLEKULĀRO H-SAIŠU STRUKTŪRAS DIZAINS POLIMĒROS SPĒCĪGĀKAI TRIBOELEKTRIFIKĀCIJAI Rīgas Tehniskā universitāte Juris Blūms Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0390 Ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļu elektrisko piedziņu vieda termiskā pārvaldīšana to drošuma palielināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai Rīgas Tehniskā universitāte Iļja Galkins Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0394 Inovatīvas kompozītu granulas uz bioloģiskas bāzes naftas produktu izplūžu savākšanai no ūdens virsmas Rīgas Tehniskā universitāte Vjačeslavs Lapkovskis Materiālzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
0396 Purvu hidroloģisko režīmu reāllaika un imitāciju datu vizualizācija virtuālā realitātē Vidzemes Augstskola Arnis Cīrulis Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0397 Latentas ietekmes digitālo tehnoloģiju ilgtspējas attīstības novērtēšanā (LIASAM) Rīgas Tehniskā universitāte Egils Ginters Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Inženierzinātnes           100 389,00
0409 Dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas lauku kopienas: vietējās pārtikas sistēmas multiplikatīvais efekts Latvijas Lauksaimniecības universitāte Līga Paula Ekonomika un uzņēmējdarbība Sociālās zinātnes           100 389,00
0410 Ērkšķogu dzīslu bālēšanas vīrusa (GVBaV) un upeņu reversijas vīrusa (BRV) jaunu potenciālo vektoru izpēte Ribes ģints augiem Dārzkopības institūts Arturs Stalažs Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0413 Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam ieviešanas novērtējums un iespējamie risinājumi definēto mērķu sasniegšanai (LIBRA-LV) Latvijas Lauksaimniecības universitāte Irina Pilvere Ekonomika un uzņēmējdarbība Sociālās zinātnes           100 389,00
0416 Parastās priedes pieauguma reakcijas jutības plastiskums un lokālās specializācijas ģenētiskā kontrole Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Roberts Matisons Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0418 Jersīniju (Yersinia spp.) epidemioloģijas aspekti un ģenētiskais raksturojums pārtikas apritē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” Margarita Terentjeva Veterinārmedicīnas zinātne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes           100 389,00
0422 Fenola-formaldehīda sveķu ķīmiskā modifikācija izmantošanai par jaunu koksnes apstrādes līdzekli Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Juris Grīniņš Ķīmijas inženierzinātne Inženierzinātnes           100 389,00
Skip to content