Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programma

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā

2020. gada konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projektu zinātniskās kvalitātes vērtēšanu organizē Latvijas Zinātnes padome.

Pētījumu jomas

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • jaunie materiāli;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un mākslīgais intelekts;
  • bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas;
  • veselība;
  • ilgtspējīga reģionālā attīstība un aprites ekonomika.

Projekta dalībnieki

Projektam jāatbilst kādai no šādām prioritārajām pētījumu jomām:

  • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, vai
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts inovatīvs mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, kurš pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – komercsabiedrība) un atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 2. panta 1.daļā minētajai definīcijai.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus.

Vairāk informācijas par Latvijas-Baltkrievijas kopīgo zinātniskās pētniecības un zinātniski tehnisko programmu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā

X
Skip to content