Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai 3. kārta

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai“”
Cabinet Order No 475 Regarding the State research programme “Letonika — Fostering a Latvian and European Society”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums 3.kārta
2 Projekta pieteikums 3.kārta ​​
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās vērtēšanas kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Apliecinājums par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes ievērošanu
7 Līgums par ekspertīzes veikšanu
8 Ekspertīzes veikšanas metodikaprojekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam
9 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
10 Līgums par valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta īstenošanu
13 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
Līguma 1.pielikums
Projekta pieteikums
​​
Līguma 2.pielikums
Finansējuma sadalījums projekta īstenošanai
​​
Līguma 3.pielikums
Rekomendācijas projekta īstenošanai
​​
Līguma 4.pielikums
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām
​​
Līguma 5.pielikums
Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu
​​
Līguma 6.pielikums
Rezultātu nostiprināšanas plāns
​​
Līguma 7.pielikums
Finanšu pārskats
​​
Līguma 8.pielikums
Izmaiņas līgumsummas kalkulācijā
​​
Līguma 9.pielikums
Izmaiņas zinātniskajā grupā
​​
Līguma 10.pielikums
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
​​
Līguma 11.pielikums
Rezultātu saraksts
​​
Līguma 12.pielikums
Saturiskais pārskats
​​
Līguma 13.pielikums
Zinātniskās grupas saraksts
​​

Skip to content