Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums 
Konkursa nolikums angļu valodā
2 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika ​​
3 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās vērtēšanas kritērijiem
4 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
5 Apliecinājums par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes ievērošanu
6 Līgums par ekspertīzes veikšanu
7 Ekspertīzes veikšanas metodika projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam
Ekspertīzes veikšanas metodika projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam angļu valodā
8 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa angļu valodā
9 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa angļu valodā
10 Līgums par valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projekta īstenošanu
Līguma 1.pielikums
Projekta pieteikums
​​

Projekta pieteikuma B un C daļa angļu valodā
​​
Līguma 2.pielikums
Finansējuma sadalījums projekta īstenošanai
​​
Līguma 3.pielikums
Rekomendācijas projekta īstenošanai
​​
Līguma 4.pielikums
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām
​​
Līguma 5.pielikums
Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu
​​
Līguma 6.pielikums
Rezultātu nostiprināšanas plāns
​​
Līguma 7.pielikums
Finanšu pārskats
​​
Līguma 8.pielikums
Izmaiņas līgumsummas kalkulācijā
​​
Līguma 9.pielikums
Izmaiņas zinātniskajā grupā
​​
Līguma 10.pielikums
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
​​
Līguma 11.pielikums
Rezultātu saraksts
​​
Līguma 12.pielikums
Saturiskais pārskats
​​
Līguma 13.pielikums
Zinātniskās grupas saraksts
​​

Skip to content