Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 196 “Par valsts pētījumu programmu “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
3 Līgums par valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projekta īstenošanu
4 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
6 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
7 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
8 Saturiskais pārskats ​​
9 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
10 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
11 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​

X
Skip to content