Enerģētika

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra noteikumi Nr. 462 “Par valsts pētījumu programmu “Enerģētika”

Grafiskā identitāte

1 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
2 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte
​​

Atjaunojamie un vietējie energoresursi

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Atjaunojamie un vietējie energoresursi” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskā atskaite ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Energoefektivitāte

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Energoefektivitāte” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskā atskaite ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskā atskaite ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskā atskaite ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

X
Skip to content