Enerģētika

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra noteikumi Nr. 462 “Par valsts pētījumu programmu “Enerģētika”

Programmas kopējie materiāli

1 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
2 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte
​​
3 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Elsevier Scopus) ​​​​
4 Metodika zinātniskās darbības rezultāta noteikšanai (Clarivate Analytics Web of Science un InCites Journal Citation Report) ​​​​

Atjaunojamie un vietējie energoresursi

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
5 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai pēc nozares specifiskajiem kritērijiem
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Atjaunojamie un vietējie energoresursi” projekta īstenošanu
12 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
13 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
14 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
15 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa(jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Zinātniskās grupas saraksts
Zinātnisko rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
16 Saturiskā atskaite ​​
Instrukcija saturisko atskaišu iesniegšanai ​​
Saturisko atskaišu vērtēšanas veidlapa ​​
17 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Energoefektivitāte

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
5 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai pēc nozares specifiskajiem kritērijiem
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Energoefektivitāte” projekta īstenošanu
12 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
13 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
14 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
15 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa(jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Zinātniskās grupas saraksts
Zinātnisko rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
16 Saturiskā atskaite ​​
Instrukcija saturisko atskaišu iesniegšanai ​​
Saturisko atskaišu vērtēšanas veidlapa ​​
17 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
5 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai pēc nozares specifiskajiem kritērijiem
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus” projekta īstenošanu
12 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
13 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
14 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
15 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa(jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Zinātniskās grupas saraksts
Zinātnisko rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
16 Saturiskā atskaite ​​
Instrukcija saturisko atskaišu iesniegšanai ​​
Saturisko atskaišu vērtēšanas veidlapa ​​
17 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars

1 Konkursa nolikums
2 Projekta pieteikums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
5 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
6 Ekspertīzes veikšanas metodika (projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam)
7 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
8 Individuālā/kopējā nozares specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa
9 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai pēc nozares specifiskajiem kritērijiem
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātā projektu pieteikumu konkursa “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” projekta īstenošanu
12 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
13 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
14 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
15 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa(jāiesniedz angļu valodā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā)
Zinātniskās grupas saraksts
Zinātnisko rezultātu saraksts
Instrukcija vidusposma un noslēguma zinātniskā pārskata iesniegšanai
16 Saturiskā atskaite ​​
Instrukcija saturisko atskaišu iesniegšanai ​​
Saturisko atskaišu vērtēšanas veidlapa ​​
17 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​

Skip to content