Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2018. gada 12. septembra noteikumi Nr. 433 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskā atskaite ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
9 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
10 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte

X
Skip to content