Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0025 

Finansējums

486 838 EUR

Projekta vadītājs

Valdis Pīrāgs

http://www.stradini.lv/lv/

pirags@latnet.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīniskā inženierija

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Medicīniskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pilnveidot iekštelpu sensorus sasaistē ar mobilās informēšanas un kustības monitoringa aplikācijām cilvēku inficēšanās riska novērtēšanai, izvērtēt oriģinālu poliklonālo antivielu ātrās testēšanas sistēmu un jaunu vīrusu pneimonijas terapijas ierīci.

Projekta izpildes gaitā mēs validēsim jaunu tēmētās monitorēšanas, testēšanas un terapijas (3-T) shēmu, izmantojot vairākus inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus. Atbilstoši 3-T shēmai, tajā ietilps trīs galvenie apakšprojekti, kā arī projekta administrēšanas grupa. Pirmais apakšprojekts ietvers jaunas Covid-19 izplatīšanās prevencijas koncepcijas izveidi, adaptējot mūsu pētnieku iepriekš izstrādātos iekštelpu sensorus t.s. “viedo telpu” izveidei, kas mijiedarbosies ar individuāliem mobilās informēšanas rīkiem un ļaus novērtēt kumulatīvo inficēšanās risku. Otrajā apakšprojektā mēs izstrādāsim un izvērtēsim oriģinālu SARS-CoV2 antigēna diagnostikas testu, kas ļaus ātrāk identificēt šī vīrusa klātbūtni nazofaringeālajās/orofaringeālajās uztriepēs vēl pirms antivielu produkcijas pacienta organismā. Trešajā apakšprojektā mēs veiksim klīnisko pētījumu, lai izvērtētu neinvazīvās pastāvīgā pozitīvā elpvadu spiediena (CPAP) ārstniecības iekārtas efektivitāti un drošību Covid-19 pneimonijas pacientu ārstēšanā, ja to savieno ar oriģinālu skābekļa bagātināšanas adapteru, kas ļaus efektīvi ārstēt vidēji smagas pakāpes respiratoro mazspēju, samazinot nepieciešamību pēc augstāka riska invazīvas plaušu ventilācijas

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

X
Skip to content