COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0011 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Anda Ķīvīte-Urtāne

https://www.rsu.lv/projekts

anda.kivite@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Banku augstskola

Zinātnes nozare

Veselības un sporta zinātnes

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Lai veicinātu Latvijas veselības aprūpes un sabiedrības veselības sistēmu gatavību nākotnes epidēmijām un ārkārtas stāvokļiem, mācoties no pieredzes, kas iegūta COVID-19 epidēmiju laikā, mēs veiksim epidemioloģiskos un sabiedrības veselības pētījumus par pēcepidēmijas sekām, tostarp psihosociālos un uzvedības aspektus vispārējā populācijā un noteiktās iedzīvotāju grupās (bērni, reproduktīvā vecuma cilvēki, vecāka gadagājuma cilvēki), kā arī analizēsim veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību un esošos veselības aprūpes pakalpojumu algoritmus. Šī projekta rezultāti palīdzēs attīstīt ilgtspējīgu pieeju būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai pašreizējās COVID-19 epidēmijas un iespējamo nākotnes apdraudējumu laikā, atbalstot LR Veselības ministriju un citas atbildīgās institūcijas atbilstošu aktivitāšu situācijas pārvaldībai plānošanā. Projekts tiks īstenots piecu sinerģisku un savstarpēji papildinošu darba paku par:

  1. veselības aprūpes nepārtrauktību,
  2. psihisko veselību un psiholoģisko noturību,
  3. seksuālo un reproduktīvo veselību,
  4. gados vecāku iedzīvotāju,
  5. bērnu veselību ietvaros.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content