COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0016 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Kloviņš

http://www.biomed.lu.lv/lv

klovins@biomed.lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.

Galvenais šī projekta uzdevums ir izveidot labi strukturētu, drošu un centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, lai atbalstītu vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu biomarķieru un ārstēšanas stratēģiju izstrādi, un veicinātu starptautisku sadarbību. Projekts būs būtiska daļa no Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” visaptverošā mērķa. Projekta koncepta pamatā ir centralizēta pakalpojumu sniegšana zinātniskajām grupām, kas iesaistītas COVID-19 izpētē, ierobežojot darbību nevajadzīgu pārklāšanos, kas saistīta ar pacientu iesaisti pētījumā, datu un paraugu vākšanu, un analītisko testu veikšanu.

Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi rezultāti:

  1. izveidota biobanka, kas ietver bioloģisko materiālu, klīniskos un antropometriskos datus no lielākās daļas COVID-19 pacientu Latvijā;
  2. COVID-19 pacientu standartizētu analīžu, tajā skaitā bioķīmisko, molekulāro un imunoloģisko marķieru, testu rezultāti;
  3. izveidota atvērta datu platforma, kas nodrošina nepieciešamos rīkus un piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem infekcijas izpētei un veselības aprūpes praksei. Projekta rezultātā tiks nodrošināta tūlītēja un atvērta pieeja visiem resursiem un datiem, kas iegūti un ģenerēti šī projekta laikā. Lai ievērotu atvērtās zinātnes principus, – omics dati tiks deponēti publiskajās datu krātuvēs un piedāvāti starptautiskām COVID-19 iniciatīvām.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content