Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0003 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks:

  1. izstrādāti jauni tehnoloģiskie risinājumi esošo ēku inženiersistēmu (apkure, karstā ūdens, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) energoefektivitātes uzlabošanai,
  2. identificēts atjaunojamās enerģijas izmantošanas potenciāls ēkās,
  3. uzlabotas ēku norobežojošās konstrukcijas,
  4. izstrādāti politikas ieteikumi gandrīz nulles enerģijas ēkām. Tas tiks veikts, izmantojot dažādas zinātnisko pētījumu metodes un to kombinācijas: eksperimentālos pētījumus, mērījumus reālās ēkās (in-situ), datu vākšanu, analīzi un datorsimulācijas.

Projekta komandai ir plaša pieredze energoefektivitātes jomā, piemēram, jaunu tehnoloģiju attīstīšana, enerģijas patēriņa novērtējums, enerģijas ietaupījumu analīze, energoefektivitātes pasākumu, enerģijas pārvaldības, energoefektivitātes politika, izmantojot dažādas zinātniskās metodes. Komanda sastāv no sertificētiem energoauditoriem, arhitektiem, siltumtehniķiem, būvfiziķiem, ķīmiķiem un modelētājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content