Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0004 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Gatis Bražbauers

https://videszinatne.rtu.lv/

gatis.bazbauers@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts:

  1. novērtēs esošo energoefektivitātes reālpolitiku Latvijā salīdzinājumā ar energoefektivitātes mērķiem,
  2. ierosinās uzlabojumus un jaunus politikas pasākumus,
  3. novērtēs esošo energoefektivitātes monitoringa un energotaupības verifikācijas sistēmu,
  4. izstrādās priekšlikumi un ieteikumus verifikācijas
    sistēmas uzlabošanai.

Tas tiks paveikts, izmantojot divu pētījumu metožu kombināciju: ex-post politikas novērtēšanas metodi un sistēmdinamikas modelēšanu, lai novērtētu dažādus energoefektivitātes politikas pasākumus. Projekta komandai ir plaša pieredze enerģijas gala lietotāju pusē (rūpniecība, pašvaldības, ēkas u.c.), un mēs esam pārliecināti, ka ir iespējama energopārvaldība (bez investīcijām), kas enerģijas patēriņu samazinātu par 5 – 15%. Mēs par to esam pārliecinājuši arī gala lietotājus. Šī pieredze tika izmantota energoefektivitātes politikas izstrādei rūpniecībā un terciārajā sektorā Latvijā, kas tika izmantota kā pamats nacionālajiem normatīvajiem aktiem ES energoefektivitātes direktīvas ieviešanai, kā arī energoefektivitātes politikas novērtēšanai mājokļu sektorā Latvijā, un ne-ETS sektoriem, lai sasniegtu Latvijas mērķus klimata jomā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content