Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0009

Finansējums

497 500 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Grabis

http://iti.rtu.lv/vitk/lv/

grabis@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Vidzemes Augstskola

Latvijas Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Liepājas Universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

COVID-19 krīze izgaismoja esošo digitālo servisu iespējas un mainīja to darbību, kā arī radīja jaunus servisus ar nezināmu uzticamības pakāpi. Šādu servisu uzticamība un drošība ir steidzami jāatjauno. To var sasniegt, veidojot un darbinot servisus, kuriem noturība ir viena no to pamatiezīmēm. Lai to sasniegtu, ARTSS projekts postulē, ka noturīgu servisu veidošana ir organizāciju spēja, kas var tikt sasniegta savstarpēji sadarbojoties un apmainoties ar zināšanām organizāciju un ieinteresēto pušu ekosistēmā. Noturīgu un drošu servisu pamatā ir:

  1. digitālā dvīņa izmantošana, kas ļauj simulēt un kontrolēt servisa darbību krīzes situācijās;
  2. inovatīvi e-apmācības risinājumi, kas servisu lietotājiem sniedz servisu izmantošanas prasmes;
  3. zināšanu apmaiņa šablonu veidā ātrai zināšanu uzkrāšanai par krīzes seku pārvarēšanas risinājumiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai krīzes situācijām. Metodes pamatā ir servisu spēju virzīta izstrādes metodoloģija, un tā tiks izvērtēta četros uz programmu attiecināmos lietošanas gadījumos. Projektā arī tiks sagatavotas rīcībpolitikas rekomendācijas un izvērtējumi par drošu telemedicīnas, biznesa un e-apmācības servisu nodrošināšanu.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content