Vispārīgā informācija

Sākums  Noslēgums  

Projekta numurs

Finansējums

EUR

Projekta vadītājs


Projektu realizējošā institūcija:

Zinātnes nozare

Kopsavilkums

Projekta mērķis

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Projekta pase

*bilde*

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content