E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana – Iesniegt elektroniski

E-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu – jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību, nosūtīšanu iestādēm atbilstoši Iesniegumu likumam un iestāžu sniegto atbilžu saņemšanu portālā www.latvija.lv.

Skip to content