Inovatīvā Eiropa

Eiropas Inovāciju padome (EIP) (European Innovation Council (EIC)) ir izveidota ES programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Tās budžets ir 10,1 miljards eiro, lai atbalstītu revolucionāras inovācijas visā tās dzīves ciklā, sākot no agrīnā posma pētniecībā līdz koncepcijas pierādīšanai, tehnoloģiju nodošanai un jaunuzņēmumu un MVU finansēšanai un paplašināšanai.

Galvenās EIC darba programmas iezīmes:

 • Open Funding
  Lielāko daļu finansējuma piešķirs atklātos konkursos bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm (Open Funding). Atvērtais finansējums ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu jebkurām tehnoloģijām un jauninājumiem, kas attiecas uz dažādām zinātnes, tehnoloģiju, nozaru un lietojumu jomām vai pārstāv jaunas kombinācijas.
 • The Challenge Driven Approach
  Uz izaicinājumiem balstīta pieeja nodrošina finansējumu konkrētu tehnoloģisku un inovatīvu sasniegumu risināšanai. Šajos izaicinājumos tiek ņemtas vērā ES prioritātes pārejai uz zaļu, digitālu un veselīgu sabiedrību kā arī vispārējais stratēģiskais plāns programmai Apvārsnis Eiropa.

Konkursu veidi

Ar Pathfinder programmu EIC atbalsta drosmīgu ideju izpēti priekš radikāli jaunām tehnoloģijām. Tā atzinīgi vērtē augsta riska /augstu ieguvumu un starpdisciplināru progresīvu sadarbību zinātnes jomā, kas ir tehnoloģiju sasniegumu pamatā.

Pieteikuma iesniedzēji, kas piedalās EIC Pathfinder projektos, parasti ir vizionāri zinātnieki, uzņēmējdarbības pētnieki un pētniecības organizācijas, jaunuzņēmumi, augsto tehnoloģiju MVU un rūpniecības ieinteresētās personas, kas interesējas par tehnoloģisko pētniecību un inovāciju.

Projektos parasti ir iesaistīti pētnieku konsorciji un citi partneri no vismaz trim dažādām valstīm, taču ir arī iespējas atsevišķām komandām un maziem konsorcijiem (diviem partneriem).

Granti līdz 3–4 miljoniem EUR atbalsta nākotnes tehnoloģiju (piemēram, dažādu darbību ar zemu tehnoloģisko gatavību 1.–3. līmenim) agrīnā stadijā līdz koncepcijas pierādīšanas metodei. Pathfinder projekti var saņemt arī papildu finansējumu, lai pārbaudītu pētniecības rezultātu inovācijas potenciālu.

EIC Pathfinder Open atbalsta nākotnes tehnoloģiju agrīnu attīstību (piemēram, dažādas aktivitātes ar zemu tehnoloģiju gatavības līmeni 1.– 4. līmenī), balstoties uz augsta riska / liela ieguvuma zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem (ieskaitot “deeptech”).Pētījumam jānodrošina  iecerētās tehnoloģijas pamati:

 • grants līdz 4 milj. eiro, 100% finansējums attiecināmajām izmaksām,
 • pieteikums no konsorcija
  • Projekti, kurus finansē no EIC Pathfinder(ieskaitot grantus, kas izriet no noteiktiem EIC Pilot PathfinderFET Openun FET Proactive uzsaukumiem), ir tiesīgas saņemt papildu grantus ar fiksētu summu līdz 50 000 eiro, lai veiktu papildu darbības (izpētītu potenciālos komercializācijas ceļus vai portfeļa aktivitātes).

Projektu iesniegšana EIC Pathfinder Open ir beigusies 3. maijā.

Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir plānots 7. martā 2023.g. (provizoriski).

Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā. Pathfinder Challenges atbalsta pētniecības un inovācijas sadarbību vai mono pieteikumus (ja vien konkrētajā izaicinājumu nodaļā nav norādīts citādi):

 • grants līdz 4 milj. eiro , 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām

Projektu iesniegšana EIC Pathfinder Challenges ir beigusies 19. oktobrī.

Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir plānots 18. oktobrī 2023.g. (provizoriski).

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 2023.gadu:

 • Tīra un efektīva dzesēšana (Clean and efficient cooling)
 • AEC digitalizācija (AEC digitalisation)
 • Precīzs uzturs (Precision nutrition)
 • Atbildīga elektronika (Responsible electronics)
 • Saules enerģija kosmosā (In-space solar energy)

EIC Transition mērķis ir nostiprināt gan jūsu tehnoloģiju, gan biznesa ideju, tādējādi palielinot tās tehnoloģiju un gatavību tirgum.

Paredzamie iesniedzēja EIC projekta rezultāti: tehnoloģija, kas ir izrādījusies efektīva paredzētajam pielietojumam, un biznesa modelis un biznesa plāns tās attīstībai tirgū.

Iesniedzēja projekta pieteikumam ir jābalstās uz rezultātiem(principa pierādījums TRL3 – TRL4), kas sasniegti atbilstošā EIC Pathfinder (t.sk. projekti, kas finansēti ar EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) un FET Flagships konkursos (t.sk. ERANET projekti zem FET Work Programme). vai ERC Proof of Concept, vai Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund) pētniecības projektos, bet tikai attiecībā uz projektiem, kas ir vērsti uz civilo pielietojumu (tostarp divējāda pielietojuma produktiem).

* TIKAI attiecībā uz Transition Challenge konkursiem: visi projekti, ko finansē saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa”.

 • Mono iesniegums vai konsorcijs
 • Grants no 0.5 milj. līdz 2.5 milj., uz 1 – 3 gadiem, 100% atbalsts attiecināmajām izmaksām
 • Seal of Excellence

* Open un Challenges atšķirās tikai ar to, ka challenges konkuros Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Projektu iesniegšana EIC Transition konkursos ir beigusies 28. septembrī.

Provizoriski projektu iesniegšanas termiņi uz 2023.gadu ir 12.aprīlis un 27. septembris.

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 2023.g.:

 • Micro-Nano-Bio ierīces (Micro-Nano-Bio devices)
 • Vides inteliģence (Environmental intelligence)
 • Mikroshēmas mēroga optiskās frekvences ķemmes (Chip-scale optical frequency combs)

EIC Accelerator atbalsta uzņēmumus (galvenokārt jaundibinātos uzņēmumus un MVU), lai radītu jaunus tirgus vai «izjauktu» esošos. EIC nodrošina unikālu finansējuma kombināciju no 0,5 līdz 17,5 miljoniem eiro (no 0,5 milj., līdz 2,5 milj., eiro grants (atbalsta 70% no attiecināmajām izmaksām) + līdz 15 milj., eiro līdzdalība pašu kapitālā): mono pieteikums.

* Open un Challenges atšķirās tikai ar to, ka challenges konkuros Jūsu projektam ir jābūt mērķim sasniegt konkrētus rezultātus, kas noteikti attiecīgajā izaicinājuma nodaļā.

Projektu iesniegšana EIC Accelerator konkursos ir beigusies 5. oktobrī.

Provizoriski projektu iesniegšanas termiņi uz 2023.gadu ir 11. janvāris,  22. marts, 7. jūnijs un 4. oktobris.

Izaicinājumu (challenge) saraksts uz 2023.gadu:

 • Vēža biomarķieru testi (Biomarker Tests for Cancer)
 • Dekontaminācija, lai pārvarētu pandēmiju (Decontamination to overcome the pandemic)
 • Enerģijas uzkrāšana (Energy storage)
 • Jaunais Eiropas “Bauhaus” (New European Bauhaus)
 • Kvantu datori un kvantu sensori (Quantum computers and quantum sensors)
 • Pusvadītāji (Semiconductors)
 • Ilgtspējīga lauksaimniecība (Sustainable agriculture)
 • Kosmosa tehnoloģijas un pakalpojumi (Space technologies and services)

Provizorisks programmas budžets 2023. gadam:

 • EIC Pathfinder(Open 179.5. milj. eiro, Challenge 163.5 milj.  eiro)
 • EIC Transition(Open 67.86 milj.  eiro, Challenge 60.5 milj.  eiro)
 • EIC Accelerator(Open 612.98 milj.  eiro, Challenge 524.73 milj.  eiro

EIP stratēģiju un īstenošanu vada EIP valde, kurai ir neatkarīgi locekļi, kas ir neatņemama inovatīvas ekosistēmas sastāvdaļa, proti, uzņēmēji, pētnieki, investori, jaunuzņēmumi un citi.

EIP eksperti, žūrijas locekļi, treneri un pārstāvji

 • EIP vērtētāji izvērtē pieteikumus pēc izcilības, ietekmes un īstenošanas kritērijiem
 • EIP žūrijas locekļi veic tiešas intervijas ar atlasītajiem uzņēmumiem un projektiem, kas piesakās finansējumam
 • EIP treneri sniedz konsultācijas uzņēmumiem un projektiem gan pieteikšanās posmā, gan par to, kā maksimāli palielināt EIP finansējuma ietekmi
 • EIP pastāvīgie pārstāvji darbojas kā EIP balss dalībvalstīs un sniedz atgriezenisko saiti par programmu no visiem inovācijas ekosistēmas aspektiem

Piesakies par EIP ekspertu vērtētāju, žūrijas locekli vai treneri!

Noderīgas saites

EIC uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumi

Visiem EIC balvas saņēmējiem (sākot no EIC Accelerator, EIC Transition, EIC Pathfinder), izcilības zīmoga turētājiem (seal of excellence), pretendentiem uz EIC Accelerator, kuri ir guvuši panākumus īsajā pieteikšanās posmā, un Women.TechEU balvas saņēmējiem ir piekļuve EIC uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumiem (BAS: Business Acceleration Services).

Šie pakalpojumi galvenokārt sastāv no biznesa koučinga, biznesa konsultācijām, tīklošanas iespējām, lai paplašinātu klientu bāzi un atrastu līdzinvestorus, un piekļuvi testēšanas / mērogošanas iekārtām.

EIC tieši pārvalda uzņēmējdarbības paātrināšanas pamatpakalpojumu kopumu, kas sniedz skaidru pievienoto vērtību potenciālajiem projektu pieteicējiem, tostarp:

 • Koučings EIC Accelerator pieteikumu iesniedzējiem, EIC balvas saņēmējiem un EIC izcilības zīmoga saņēmējiem, ja EIC ekosistēmas partneri nevar nodrošināt piemērotu alternatīvu pakalpojumu.
 • Atbalsts Eiropas un starptautisko uzņēmumu tirdzniecības izstāžu apmeklēšanai;
 • Atbalsts EIC finansētu inovāciju popularizēšanai uzņēmumiem (EIC korporatīvās dienas) un publiskās/privātās inovācijas veicinātājiem (EIC iepirkumu dienas);
 • Apmācība un atbalsts jaunuzņēmumiem un MVU, lai tie varētu konkurēt publiskā iepirkuma konkursos par publisko inovāciju, un finansējums, lai pārbaudītu produktus inovācijas iepircējiem;
 • Tech2Market uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumi — īpaši uzņēmējdarbības un inovāciju paātrināšanas pakalpojumi Pathfinder un Transition atbalsta saņēmējiem, kas atbalsta pāreju no laboratorijas uz tirgu. Tas nodrošinās piekļuvi riska veidošanas pasākumiem, palīdzot uzņēmējdarbības pētniekiem / protouzņēmējiem apgūt kritiski svarīgas prasmes un sazināties ar partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbalsta uzņēmējdarbības un riska attīstību; Novatori un uzņēmumi, kas nāk no citām Eiropas vai valstu iniciatīvām, arī var noslēgt īpašu vienošanos ar EIC par EIC BAS pakalpojumu saņemšanu.
 • Platforma EIC Accelerator uzņēmumiem, kas saņem kapitālieguldījumus, lai atrastu līdzinvestorus;
 • Sieviešu līderības programma, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmējdarbības apmācību un darbaudzināšanu sieviešu vadītiem EIC uzņēmumiem, sievietēm pētniecēm no EIC Pathfinder un EIC Transition, kas vēlas ieņemt vadošu amatu uzņēmējdarbībā, un WomenTech.EU balvas saņēmējām; Atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai un samazināšanai, piemēram, nodrošinot oglekļa pēdas mērīšanas rīku un īpašu apmācību par šo tēmu. Turklāt EIC ScaleUp 100 darbība, kas finansēta saskaņā ar EIC 2022. gada darba programmu un ko paredzēts uzsākt 2023. gadā, paātrinās daudzsološu EIC uzņēmumu paplašināšanos.

2023.gadā tiks finansēti šādi EIC BAS pakalpojumi:

 • Piekļuve EIC ekosistēmas partneru pakalpojumiem;
 • Piekļuve EIC biznesa treneriem (tiešie EIC pakalpojumi);
 • Dalība biznesa izstādēs;
 • EIC korporatīvās partnerības programma;
 • EIC kopienas platforma un darbības;
 • Atbalsts EIC inovāciju testēšanai publiskā un privātā sektora iepircējiem.

EIC balvas 2023.gadam

Ar Eiropas balvu sievietēm novatorēm tiek godinātas sievietes uzņēmējas, kas atbalsta Eiropas revolucionārās inovācijas, lai viņas varētu iedvesmot citas sievietes un meitenes sekot viņu pēdās. Balvu katru gadu piešķir sievietēm no visas ES un programmas “Apvārsnis Eiropa” valstīm un asociētajām valstīm, kuras ir pārveidojušas savas idejas revolucionārās inovācijās, lai sniegtu labumu cilvēkiem un planētai.

Saskaņā ar šo darba programmu tiek finansētas divas balvu kategorijas: Sievietes novatores un Augošās novatores.

Pirmajā kategorijā trim visaugstāk novērtētajiem pieteikumiem tiek piešķirtas trīs balvas EUR 100 000, EUR 70 000 un EUR 50 000 apmērā.

Otrajā kategorijā trīs balvas EUR 50 000, EUR 30 000 un EUR 20 000 apmērā tiek piešķirtas trim visaugstāk novērtētajiem pieteikumiem no daudzsološiem “uzlecošajiem novatoriem”, kas jaunāki par 35 gadiem.

Sabiedrībai ir īpaši grūti atrast efektīvus veidus, kā nodrošināt šīs prakses integrēšanu parastajā pilsētu attīstības procesā. Veiksmīga prakse ir īpaši svarīga, lai uzlabotu pilsētas spēju piesaistīt jaunus resursus, fondus un talantus, lai stimulētu revolucionāru inovāciju izaugsmi. Turklāt sadarbība un sinerģijas stiprināšana starp inovācijas ekosistēmām veicina pilsētu attīstību un noturību, lai risinātu pilsētu problēmas. Šā iemesla dēļ Eiropas inovācijas galvaspilsētas balva atzīs pilsētu kā vietējās inovācijas ekosistēmas katalizatoru lomu un stimulēs jaunas darbības, kuru mērķis ir veicināt revolucionāru inovāciju.

 1. gadā Eiropas Inovācijas galvaspilsētas balvas tiks pasniegtas divās kategorijās.

Pirmajā kategorijā “Eiropas inovāciju galvaspilsēta” tiktu iekļautas pilsētas, kurās ir vismaz 250 000 iedzīvotāju. Uzvarētājs (ierindots 1. vietā) tiks apbalvots ar EUR 1 miljonu un divi finālisti (ierindoti 2. un 3. vietā) ar EUR 100 000 katrs.

Otrajā kategorijā, kategorijā “Eiropas augošās inovatīvās pilsētas”, tiktu iekļautas pilsētas ar 50 000 iedzīvotāju un līdz 249 999 iedzīvotājiem; Apbalvos uzvarētāju (ierindots 1. vietā) ar EUR 500 000 un abus finālistus (ierindoti 2. un 3. vietā) ar EUR 50 000 katrs.

Katrā pieteikumā jābūt īpašam apstiprinājumam, ko parakstījis pilsētas mērs (vai līdzvērtīgs augstākais politiskais pārstāvis).

Inovāciju iepirkums veicina pētniecības rezultātu un ideju pārvēršanu inovatīvos risinājumos. Tam ir neizmantots potenciāls stimulēt pieprasījumu pēc inovācijām. Turklāt šķiet, ka tam ir pozitīva ietekme uz privātajiem izdevumiem pētniecības un inovācijas darbībām un inovācijas komercializācijas panākumiem.

Balvu piešķiršanas mērķis ir arī parādīt, kā inovācijas iepirkums pozitīvi pārveido ekonomiku, ne tikai radot jaunus un ilgtspējīgus tirgus, bet arī risinot sabiedrības problēmas, piemēram, pāreju uz zaļo enerģiju. Šīs balvas papildina citas EIC iniciatīvas, kuru mērķis ir atbalstīt un veicināt inovācijas iepirkumu Eiropas Savienībā.

 1. gadā Eiropas inovācijas iepirkuma balvas tiks pasniegtas šādās divās kategorijās:

Inovācijas iepirkuma iniciatīvas kategorija: atalgot darbības un vidēja termiņa/ilgtermiņa stratēģijas un rīcības plānus, kas veicina dažādus inovācijas iepirkumus un ilgtspējīgus risinājumus un praksi.

Sabiedrības problēmu risināšanas kategorija: – “pāreja uz zaļo enerģiju”, lai atalgotu inovatīvos iepirkuma prakses mērķis ir atbalstīt pāreju uz zaļo enerģiju. Katrā kategorijā uzvarētājs tiktu apbalvots ar EUR 75 000 (1. vieta) un vienu finālistu (ierindots 2. vietā) ar EUR 50 000, un vienu finālistu (ierindots 3. vietā) ar EUR 25 000.

Eiropas sociālās inovācijas konkursa mērķis ir stimulēt sociālās inovācijas potenciālu, lai rastu risinājumus sabiedrības problēmām, ar kurām mēs saskaramies, un veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropā. Tas tieši atbalstīs idejas, kas vislabāk ilustrē šo pamatojumu. Tas iesaistīs cilvēkus, uzņēmumus un jaunuzņēmumus daudzās nozarēs, kā arī universitātes, inženierzinātņu skolas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tādējādi radot jaunus sakarus, ilgtspējīgas izaugsmes avotus un jēgpilnas darba iespējas.

Konkursā tiks meklētas tehnoloģiskas un ar tehnoloģijām nesaistītas sociālās inovācijas. Konkursā īpaša uzmanība tiks pievērsta radikālām, tirgu radošām un “dziļo tehnoloģiju” inovācijām, kas atbilst šā gada izdevuma mērķiem, kuri palīdzēs cīnīties pret enerģētisko nabadzību un līdz ar to pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīvi un vietējo labklājību.

Trīs uzvarētāji (ierindoti 1., 2. un 3. vietā) tiks apbalvoti ar 50 000 eiro katrs.

Skip to content