Marijas Sklodovskas- Kirī vārdā nosauktās aktivitātes

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

Apvārsnis Eiropa ietvara programmā MSCA struktūra sastāv no piecām apakšaktivitātēm, tāpat, kā tas iepriekš bija ietvara programmā Apvārsnis 2020. Tomēr, skaidrības ieviešanas un vienkāršošanas nolūkos ir mainīti aktivitāšu nosaukumi:

  • Innovative Training Networks (ITNs) tiek pārsaukti par “Doctoral Networks”
  • Individual Fellowships (IF) tiek apvienotas kopējā aktivitātē: “Postdoctoral Fellowships” ar divām dimensijām (Globālā un Eiropas)
  • Research and Innovation Staff Exchange (RISE) tiek pārsaukta “Staff Exchanges”
  • COFUND programma (Co-funding of regional, national and international programmes) nosaukumu nemaina
  • European Researchers’ Night turpmāk tiks dēvēts par MSCA and Citizens
Apvārsnis europa

Politiskais pamatojums, pamatprincipi un prioritātes:

Eiropas Komisijas informācijas dienas 2021:

2022.gada projektu konkursi:

Konkursa nosaukums Konkursa atvēršana Iesniegšanas termiņš Budžets €
MSCA-DN-2022

Doctoral networks

03/05/22 15/11/22 427,3 million
MSCA-PF-2022

Postdoctoral fellowship

13/04/22 14/09/22 218,5 million
MSCA-SE-2022

Staff Exchanges

06/10/22 08/03/23 77,5 million
MSCA-Cofund-2022

Co-Funding of regional, national and international programmes

11/10/22 09/02/23 95 million

Avots: MSCA darba programma 2021. – 2022. gadam

X
Skip to content