Innovative SME (Eurostars)

Par partnerību

Eiropas partnerība Innovative SMEs  ir starptautiskās sadarbības partnerība, kuru veido 37 valstis un koordinē EUREKA Asociācija (Association d’Eureka AISBL), ievērojot 2022.gada 20.jūnijā noslēgto līgumu (Grant Agreement) Nr. 101055476 ar Eiropas Komisiju. Partnerības ietvaros tiek īstenotas divas aktivitātes – Eurostars-3 un Eureka-Innowwide. Eurostars-3 aktivitātes ietvaros tiek atbalstīti ar inovācijām un komercializāciju saistīti starptautiskās sadarbības projekti, kas ilgst līdz 3 gadiem, saņemot partnerībā iesaistīto valstu finansējumu. Eureka-Innowwide aktivitātes ietvaros tiek atbalstīti ar komercializāciju saistīti īstermiņa projekti (līdz 6 mēnešiem), kuru laikā inovatīvs uzņēmums veido sadarbību ar citu uzņēmumu no Āfrikas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, Tuvajiem Austrumiem, Āzijas vai Klusā okeāna valstīm, saņemot finansējumu no partnerības.

Latvija finansiāli atbalsta Eurostars-3 aktivitāti.

Dalībvalstis

Partnerību veido 37 valstis, kuras iedalās divās grupās – partnerības dalībvalstis un asociētās valstis, ievērojot noslēgto līgumu ar Eiropas Komisiju.

Partnerības dalībvalstis:

Austrija Beļģija Bulgārija Čehija Dānija
Dienvidāfrika Francija Grieķija Horvātija Igaunija
Islande Itālija Izraēla Īrija Kipra
Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande
Norvēģija Polija Portugāle Rumānija Slovākija
Slovēnija Somija Spānija Turcija Ungārija
Vācija Zviedrija

Partnerības asociētās valstis:

Kanāda Korejas Republika Lielbritānija
Singapūra Šveice

Projektā obligāti jāpiedalās vismaz vienam dalībniekam no kādas partnerības dalībvalsts.

Eurostars

Aktivitāte atbalsta pētniecībā un attīstībā (R&D) iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādē ar mērķi panākt priekšrocības tirgus konkurētspējā un iegūto komercializēt. Lai izstrādātu inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju, inovatīvais MVU var piesaistīt citus MVU, lielos uzņēmējus vai pētniecības organizācijas – zinātniskās institūcijas, universitātes. Projektos galvenais partneris vienmēr būs inovatīvs MVU.

Lai varētu piedalīties partnerībā, Latvijas komersantiem (uzņēmumiem) ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar juridiskās personas statusu, savukārt Latvijas pētniecības organizācijām – Zinātnisko institūciju reģistrā.

Sīkāka informācija par kritērijiem un finansējuma saņemšanu sadaļā “Projektu pieteicējiem” šeit.

Sīkāka informācija par Eurostars aktivitāti šeit.

Pirms projektu iesniegšanas aicinām sazināties ar valstu finansējošām institūcijām, Latvijā tā ir Latvijas Zinātnes padome. Sazināšanās ar valstu pārstāvjiem iespējama šeit.

Sīkāka informācija EUREKA mājaslapā.

Kontaktinformācija
Laura Kunga-Jēgere
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv

X
Skip to content