Par mums

Padomes darbības mērķis ir īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto no valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu ieviešanu un tiem piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, kā arī zinātniskās darbības vai zinātnisko projektu īstenošanas monitoringu un analītikā balstītu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanu un programmu ieviešanu.

Latvijas Zinātnes mājas lapa līdz 2020. gada beigām ir izstrādes stadijā, ja ir ieteikumi vai pamanāt kļūdas, lūgums rakstīt uz e-pastu admin@lzp.gov.lv

Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopš 2020.gada 1.jūlija ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju” no 2020.gada 1.jūlija  apvienotas padomei un Studiju un zinātnes administrācijai piekritīgās zinātnes politikas īstenošanas funkcijas.

Pasākumi

27okt10:00 am5:00 pmKonference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

05nov1:00 pm5:00 pmValsts pētījumu programmas "Enerģētika" vidusposma sesija

Podkāsts

Jaunumi

Covid-19

Foto galerija

X