Ekspertu komisijas

Kas ir ekspertu komisijas?

Ekspertu komisijas ir Latvijas Zinātnes padomes organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību. Komisijas sniedz savu viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, kā arī iesaistās zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā, sniedzot viedokli par normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē. Ekspertu komisiju pilnvaru laiks ir trīs gadi.

No kā sastāv ekspertu komisijas?

Komisiju locekļi ir zinātnieki, kuri ieguvuši padomes eksperta tiesības un kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Katram loceklim, atbilstoši zinātnes nozarei, kurā tam piešķirtas padomes eksperta tiesības, jāizpilda papildus kvalifikācijas kritērijs Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” 9. punktā noteiktajā apjomā.

Kā tiek ievēlētas ekspertu komisijas?

Ekspertu komisiju vēlēšanas tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība“. Tiesības vēlēt ir Latvijas Republikā nodarbinātiem zinātniekiem, kuriem ir NZDIS lietotāja tiesības. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam jāpieslēdzas informācijas sistēmai, jānorāda viena zinātnes nozare un atbilstošā ekspertu komisija, jāizvēlas viens kandidāts un jāapstiprina balsojums.

Kādi ekspertu komisiju uzdevumi un pienākumi?

Ekspertu komisiju pienākumos ietilpst atzinumu sniegšana par Latvijas Zinātnes padomei iesniegto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atbilstību Ministru kabineta apstiprinātajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, kā arī pārskatu sagatavošana par stāvokli zinātnes nozarēs Latvijā. Papildus likumā noteiktajiem pienākumiem, nozīmīga ekspertu komisiju funkcija ir jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Aivars Vembris

aivars.vembris@cfi.lu.lv

Priekšsēdētājs

Kārlis Čerāns

karlis.cerans@lumii.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Aigars Jirgensons

aigars@osi.lv

Pavels Arsenjans

pavel@osi.lv

Kristaps Jaudzems

kristaps.jaudzems@osi.lv

Vjačeslavs Kaščejevs

slava@latnet.lv

Oļģerts Nikodemus

olgerts.nikodemus@lu.lv

Felikss Sadirbajevs

felix@latnet.lv

Māris Turks

maris.turks@rtu.lv

Andris Zeltiņš

anze@biomed.lu.lv

Tālis Juhna

talis.juhna@rtu.lv

Priekšsēdētājs

Evita Straumīte

evita.straumite@llu.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Olga Kononova

olga.kononova@rtu.lv

Gatis Bažbauers

gatis.bazbauers@rtu.lv

Andris Čate

andris.cate@rtu.lv

Jānis Grabis

grabis@rtu.lv

Jānis Grundspeņķis

janis.grundspenkis@rtu.lv

Roberts Kadiķis

roberts.kadikis@edi.lv

Jānis Kaminskis

janis.kaminskis@rtu.lv

Aigars Laizāns

aigars.laizans@llu.lv

Dagnija Loča

dagnija.loca@rtu.lv

Raimonds Meija

raimonds.meija@lu.lv

Anna Mutule

amutule@edi.lv

Jānis Rižikovs

j.rizikovs@edi.lv

Andris Šutka

andris.sutka@rtu.lv

Modra Murovska

Modra.Murovska@rsu.lv

Priekšsēdētāja

Edgars Liepiņš

ledgars@farm.osi.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Jānis Gardovskis

janis.gardovskis@rsu.lv

Dāvids Fridmanis

davids@biomed.lu.lv

Guntis Karelis

Guntis.Karelis@rsu.lv

Gunta Krūmiņa

gunta.krumina@lu.lv

Gunta Lazdāne

Gunta.Lazdane@rsu.lv

Ivars Vanadziņš

ivars.vanadzins@rsu.lv

Dace Zavadska

dace.zavadska@rsu.lv

Līga Paura

liga.paura@llu.lv

Priekšsēdētāja

Tālis Gaitnieks

talis.gaitnieks@silava.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Biruta Bankina

biruta.bankina@llu.lv

Kaspars Kovaļenko

kaspars.kovalenko@llu.lv

Raimonds Kasparinskis

raimonds.kasparinskis@lu.lv

Gunārs Lācis

gunars.lacis@llu.lv

Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

Anda Valdovska

anda.valdovska@llu.lv

Baiba Rivža

baiba.rivza@llu.lv

Priekšsēdētāja

Zaiga Krišjāne

zaiga.krisjane@lu.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Andris Sprūds

andris.spruds@rsu.lv

Dzintra Atstāja

dzintra.atstaja@ba.lv

Astra Auziņa-Emsiņa

astra.auzina-emsina@rtu.lv

Agnese Dāvidsone

agnese.davidsone@va.lv

Ineta Geipele

ineta.geipele@rtu.lv

Miķelis Grīviņš

mikelis.grivins@gmail.com

Velta Ļubkina

velta.lubkina@rta.lv

Vadims Mantrovs

vadims.mantrovs@lu.lv

Anita Pipere

anita.pipere@du.lv

Andra Zvirbule

andra.zvirbule@llu.lv

Eva Eglāja-Kristsone

eva.eglaja@lulfmi.lv

Priekšsēdētāja

Raivis Bičevskis

raivis.bicevskis@lu.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

konkova@latnet.lv

Andra Kalnača

andra.kalnaca@lu.lv

Rūta Muktupāvela

ruta.muktupavela@lka.edu.lv

Inese Runce

inese.runce@lu.lv

Anita Stašulāne

anita.stasulane@du.lv

Gunita Zariņa

zarina.gunita@gmail.com

Aivars Vembris

aivars.vembris@cfi.lu.lv

Priekšsēdētājs

Kārlis Čerāns

karlis.cerans@lumii.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Aigars Jirgensons

aigars@osi.lv

Pavels Arsenjans

pavel@osi.lv

Kristaps Jaudzems

kristaps.jaudzems@osi.lv

Vjačeslavs Kaščejevs

slava@latnet.lv

Oļģerts Nikodemus

olgerts.nikodemus@lu.lv

Felikss Sadirbajevs

felix@latnet.lv

Māris Turks

maris.turks@rtu.lv

Andris Zeltiņš

anze@biomed.lu.lv

Tālis Juhna

talis.juhna@rtu.lv

Priekšsēdētājs

Evita Straumīte

evita.straumite@llu.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Olga Kononova

olga.kononova@rtu.lv

Gatis Bažbauers

gatis.bazbauers@rtu.lv

Andris Čate

andris.cate@rtu.lv

Jānis Grabis

grabis@rtu.lv

Jānis Grundspeņķis

janis.grundspenkis@rtu.lv

Roberts Kadiķis

roberts.kadikis@edi.lv

Jānis Kaminskis

janis.kaminskis@rtu.lv

Aigars Laizāns

aigars.laizans@llu.lv

Dagnija Loča

dagnija.loca@rtu.lv

Raimonds Meija

raimonds.meija@lu.lv

Anna Mutule

amutule@edi.lv

Jānis Rižikovs

j.rizikovs@edi.lv

Andris Šutka

andris.sutka@rtu.lv

Modra Murovska

Modra.Murovska@rsu.lv

Priekšsēdētāja

Edgars Liepiņš

ledgars@farm.osi.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Gardovskis

janis.gardovskis@rsu.lv

Dāvids Fridmanis

davids@biomed.lu.lv

Guntis Karelis

Guntis.Karelis@rsu.lv

Gunta Krūmiņa

gunta.krumina@lu.lv

Gunta Lazdāne

Gunta.Lazdane@rsu.lv

Ivars Vanadziņš

ivars.vanadzins@rsu.lv

Dace Zavadska

dace.zavadska@rsu.lv

Līga Paura

liga.paura@llu.lv

Priekšsēdētāja

Tālis Gaitnieks

talis.gaitnieks@silava.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Biruta Bankina

biruta.bankina@llu.lv

Kaspars Kovaļenko

kaspars.kovalenko@llu.lv

Raimonds Kasparinskis

raimonds.kasparinskis@lu.lv

Gunārs Lācis

gunars.lacis@llu.lv

Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

Anda Valdovska

anda.valdovska@llu.lv

Baiba Rivža

baiba.rivza@llu.lv

Priekšsēdētāja

Zaiga Krišjāne

zaiga.krisjane@lu.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Andris Sprūds

andris.spruds@rsu.lv

Dzintra Atstāja

dzintra.atstaja@ba.lv

Astra Auziņa-Emsiņa

astra.auzina-emsina@rtu.lv

Agnese Dāvidsone

agnese.davidsone@va.lv

Ineta Geipele

ineta.geipele@rtu.lv

Miķelis Grīviņš

mikelis.grivins@gmail.com

Velta Ļubkina

velta.lubkina@rta.lv

Vadims Mantrovs

vadims.mantrovs@lu.lv

Anita Pipere

anita.pipere@du.lv

Andra Zvirbule

andra.zvirbule@llu.lv

Eva Eglāja-Kristsone

eva.eglaja@lulfmi.lv

Priekšsēdētāja

Raivis Bičevskis

raivis.bicevskis@lu.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

konkova@latnet.lv

Andra Kalnača

andra.kalnaca@lu.lv

Rūta Muktupāvela

ruta.muktupavela@lka.edu.lv

Inese Runce

inese.runce@lu.lv

Anita Stašulāne

anita.stasulane@du.lv

Gunita Zariņa

zarina.gunita@gmail.com

Aivars Vembris

aivars.vembris@cfi.lu.lv

Priekšsēdētājs

Kārlis Čerāns

karlis.cerans@lumii.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Aigars Jirgensons

aigars@osi.lv

Pavels Arsenjans

pavel@osi.lv

Kristaps Jaudzems

kristaps.jaudzems@osi.lv

Vjačeslavs Kaščejevs

slava@latnet.lv

Oļģerts Nikodemus

olgerts.nikodemus@lu.lv

Felikss Sadirbajevs

felix@latnet.lv

Māris Turks

maris.turks@rtu.lv

Andris Zeltiņš

anze@biomed.lu.lv

Tālis Juhna

talis.juhna@rtu.lv

Priekšsēdētājs

Evita Straumīte

evita.straumite@llu.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Olga Kononova

olga.kononova@rtu.lv

Gatis Bažbauers

gatis.bazbauers@rtu.lv

Andris Čate

andris.cate@rtu.lv

Jānis Grabis

grabis@rtu.lv

Jānis Grundspeņķis

janis.grundspenkis@rtu.lv

Roberts Kadiķis

roberts.kadikis@edi.lv

Jānis Kaminskis

janis.kaminskis@rtu.lv

Aigars Laizāns

aigars.laizans@llu.lv

Dagnija Loča

dagnija.loca@rtu.lv

Raimonds Meija

raimonds.meija@lu.lv

Anna Mutule

amutule@edi.lv

Jānis Rižikovs

j.rizikovs@edi.lv

Andris Šutka

andris.sutka@rtu.lv

Modra Murovska

Modra.Murovska@rsu.lv

Priekšsēdētāja

Edgars Liepiņš

ledgars@farm.osi.lv

Priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Gardovskis

janis.gardovskis@rsu.lv

Dāvids Fridmanis

davids@biomed.lu.lv

Guntis Karelis

Guntis.Karelis@rsu.lv

Gunta Krūmiņa

gunta.krumina@lu.lv

Gunta Lazdāne

Gunta.Lazdane@rsu.lv

Ivars Vanadziņš

ivars.vanadzins@rsu.lv

Dace Zavadska

dace.zavadska@rsu.lv

Līga Paura

liga.paura@llu.lv

Priekšsēdētāja

Tālis Gaitnieks

talis.gaitnieks@silava.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Biruta Bankina

biruta.bankina@llu.lv

Kaspars Kovaļenko

kaspars.kovalenko@llu.lv

Raimonds Kasparinskis

raimonds.kasparinskis@lu.lv

Gunārs Lācis

gunars.lacis@llu.lv

Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

Anda Valdovska

anda.valdovska@llu.lv

Baiba Rivža

baiba.rivza@llu.lv

Priekšsēdētāja

Zaiga Krišjāne

zaiga.krisjane@lu.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Andris Sprūds

andris.spruds@rsu.lv

Dzintra Atstāja

dzintra.atstaja@ba.lv

Astra Auziņa-Emsiņa

astra.auzina-emsina@rtu.lv

Agnese Dāvidsone

agnese.davidsone@va.lv

Ineta Geipele

ineta.geipele@rtu.lv

Miķelis Grīviņš

mikelis.grivins@gmail.com

Velta Ļubkina

velta.lubkina@rta.lv

Vadims Mantrovs

vadims.mantrovs@lu.lv

Anita Pipere

anita.pipere@du.lv

Andra Zvirbule

andra.zvirbule@llu.lv

Eva Eglāja-Kristsone

eva.eglaja@lulfmi.lv

Priekšsēdētāja

Raivis Bičevskis

raivis.bicevskis@lu.lv

Priekšsēdētājas vietnieks

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

konkova@latnet.lv

Andra Kalnača

andra.kalnaca@lu.lv

Rūta Muktupāvela

ruta.muktupavela@lka.edu.lv

Inese Runce

inese.runce@lu.lv

Anita Stašulāne

anita.stasulane@du.lv

Gunita Zariņa

zarina.gunita@gmail.com

Skip to content