Kontakti

Vadība

Direktora p.i. Elita Zondaka elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29157588
Vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Gundega Balode gundega.balode@lzp.gov.lv (00371) 62104133

Administratīvās vadības departaments

Departamenta direktore Marina Kabaļska marina.kabalska@lzp.gov.lv (00371) 62801517

(00371) 27895050

Finansiste Lilita Jaunžeikare lilita.jaunzeikare@lzp.gov.lv (00371) 62801517
Juriskonsulte Ginta Apele ginta.apele@lzp.gov.lv (00371) 62801515
Juriskonsulte Evita Viļumsone evita.vilumsone@lzp.gov.lv (00371) 62801515
Vecākais speciālists Atvars Ozoliņš atvars.ozolins@lzp.gov.lv (00371) 62801521

Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departaments

Departamenta direktors
Programmu un projektu analītikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičš arnis.kokorevics@lzp.gov.lv (00371) 29473753
Vecākais eksperts Valters Vētra valters.vetra@lzp.gov.lv
Pētniecības programmu nodaļa
Vecākā eksperte Inguna Paredne inguna.paredne@lzp.gov.lv (00371) 67227130;
(00371) 28366693
Vecākā eksperte Ilze Kārkliņa ilze.karklina@lzp.gov.lv (00371) 67227153
Vecākā eksperte Olga Vegnere olga.vegnere@lzp.gov.lv (00371) 26812044

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments

Padomes direktora vietnieks – Departamenta direktore Elita Zondaka elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29157588
Vecākais eksperts Andris Šķesters andris.skesters@lzp.gov.lv (00371) 26590906
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Bundule maija.bundule@lzp.gov.lv (00371) 26514481
Vecākā eksperte Ineta Plikša ineta.pliksa@lzp.gov.lv (00371) 26443380
Vecākais eksperts Uldis Berķis uldis.berkis@lzp.gov.lv (00371) 29472349
Vecākais eksperts Juris Balodis juris.balodis@lzp.gov.lv (00371) 29451344
Vecākā eksperte Līva Griņeviča liva.grinevica@lzp.gov.lv (00371) 28244527
Vecākā eksperte Laura Kunga-Jēgere laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv (00371) 26102855
Vecākā eksperte Ina Dobrāja ina.dobraja@lzp.gov.lv (00371) 29289703
Vecākā eksperte Elza Zeidlere elza.zeidlere@lzp.gov.lv (00371) 29923005
Nacionālais kontaktpunkts
Kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns janis.ancans@lzp.gov.lv (00371) 26494422
Kontatktpunkta vadītāja vietniece Agita Grenenberga agita.grenenberga@lzp.gov.lv (00371) 29107584
Vecākā eksperte Jūlija Asmuss julija.asmuss@lzp.gov.lv (00371) 28345627
Vecākā eksperte Liene Ekša liene.eksa@lzp.gov.lv (00371) 29975961
Vecākā eksperte Silvija Goruza-Krūmiņa silvija.goruza-krumina@lzp.gov.lv (00371) 26595973
Vecākais eksperts Kaspars Kalniņš kaspars.kalnins@lzp.gov.lv (00371) 26751614
Vecākā eksperte Marija Plotniece marija.plotniece@lzp.gov.lv (00371) 29966535
Vecākā eksperte Inga Šīrante inga.sirante@lzp.gov.lv (00371) 26337060
Vecākā eksperte Zane Zondaka zane.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29186382
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Mirlina liga.mirlina@lzp.gov.lv (00371) 29257087
Pēcdoktorantūras programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Ineta Kurzemniece ineta.kurzemniece@lzp.gov.lv (00371) 26572161
Nodaļas vadītāja vietniece Sabīne Rusmane sabine.rusmane@lzp.gov.lv (00371) 29462819
Vecākā eksperte Baiba Kajaka-Kargane baiba.kajaka-kargane@lzp.gov.lv (00371) 29691422
Vecākā eksperte Maira Kocēna maira.kocena@lzp.gov.lv (00371) 26337455
Vecākā eksperte Solvita Pumpure solvita.pumpure@lzp.gov.lv (00371) 29458308
Vecākā eksperte Lelde Valeine lelde.valeine@lzp.gov.lv (00371) 28629666
Vecākā eksperte Jolanta Vanadziņa jolanta.vanadzina@lzp.gov.lv (00371) 29903446
Vecākā eksperte Amanda Balode amanda.balode@lzp.gov.lv (00371) 28664781

Kontakti

Vadība

Direktora p.i. Elita Zondaka
elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 62203209
Vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Gundega Balode
gundega.balode@lzp.gov.lv (00371) 62104133

Administratīvās vadības departaments

Departamenta direktors Marina Kabaļska
marina.kabalska@lzp.gov.lv (00371) 62801517

(00371) 27895050

Finansiste Lilita Jaunžeikare
lilita.jaunzeikare@lzp.gov.lv (00371) 62801517
Juriskonsulte Evita Viļumsone
evita.vilumsone.lzp.gov.lv (00371) 62801515
Juriskonsulte Ginta Apele
ginta.apele@lzp.gov.lv (00371) 62801515
Vecākais speciālists Atvars Ozoliņš
atvars.ozolins@lzp.gov.lv 62801521

Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departaments

Departamenta direktors
Programmu un projektu analītikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičš arnis.kokorevics@lzp.gov.lv (00371) 29473753
Vecākais eksperts Valters Vētra valters.vetra@lzp.gov.lv
Pētniecības programmu nodaļa
Vecākā eksperte Inguna Paredne inguna.paredne@lzp.gov.lv (00371) 67227130;
(00371) 28366693
Vecākā eksperte Ilze Kārkliņa ilze.karklina@lzp.gov.lv (00371) 67227153
Vecākā eksperte Olga Vegnere olga.vegnere@lzp.gov.lv (00371) 26812044

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments

Padomes direktora vietnieks – Departamenta direktore Elita Zondaka elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29157588
Vecākais eksperts Andris Šķesters andris.skesters@lzp.gov.lv (00371) 26590906
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Bundule maija.bundule@lzp.gov.lv (00371) 26514481
Vecākā eksperte Ineta Plikša ineta.pliksa@lzp.gov.lv (00371) 26443380
Vecākais eksperts Uldis Berķis uldis.berkis@lzp.gov.lv (00371) 29472349
Vecākais eksperts Juris Balodis juris.balodis@lzp.gov.lv (00371) 29451344
Vecākā eksperte Līva Griņeviča liva.grinevica@lzp.gov.lv (00371) 28244527
Vecākā eksperte Laura Kunga-Jēgere laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv (00371) 26102855
Vecākā eksperte Ina Dobrāja ina.dobraja@lzp.gov.lv (00371) 29289703
Vecākā eksperte Elza Zeidlere elza.zeidlere@lzp.gov.lv (00371) 29923005
Nacionālais kontaktpunkts
Kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns janis.ancans@lzp.gov.lv (00371) 26494422
Kontatktpunkta vadītāja vietniece Agita Grenenberga agita.grenenberga@lzp.gov.lv (00371) 29107584
Vecākā eksperte Jūlija Asmuss julija.asmuss@lzp.gov.lv (00371) 28345627
Vecākā eksperte Liene Ekša liene.eksa@lzp.gov.lv (00371) 29975961
Vecākā eksperte Silvija Goruza-Krūmiņa silvija.goruza-krumina@lzp.gov.lv (00371) 26595973
Vecākais eksperts Kaspars Kalniņš kaspars.kalnins@lzp.gov.lv (00371) 26751614
Vecākā eksperte Marija Plotniece marija.plotniece@lzp.gov.lv (00371) 29966535
Vecākā eksperte Inga Šīrante inga.sirante@lzp.gov.lv (00371) 26337060
Vecākā eksperte Zane Zondaka zane.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29186382
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Mirlina liga.mirlina@lzp.gov.lv (00371) 29257087
Pēcdoktorantūras programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Ineta Kurzemniece ineta.kurzemniece@lzp.gov.lv (00371) 26572161
Nodaļas vadītāja vietniece Sabīne Rusmane sabine.rusmane@lzp.gov.lv (00371) 29462819
Vecākā eksperte Baiba Kajaka-Kargane baiba.kajaka-kargane@lzp.gov.lv (00371) 29691422
Vecākā eksperte Maira Kocēna maira.kocena@lzp.gov.lv (00371) 26337455
Vecākā eksperte Solvita Pumpure solvita.pumpure@lzp.gov.lv (00371) 29458308
Vecākā eksperte Lelde Valeine lelde.valeine@lzp.gov.lv (00371) 28629666
Vecākā eksperte Jolanta Vanadziņa jolanta.vanadzina@lzp.gov.lv (00371) 29903446
Vecākā eksperte Amanda Balode amanda.balode@lzp.gov.lv (00371) 28664781
DARBA LAIKS

Pirmdiena – Piektdiena

8:30 – 17:00

TELEFONS

+371 62801521

FAKSS

+371 67228421

BIROJA ADRESE

Smilšu iela 8, 5. stāvs, Rīga, LV – 1050

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi!

Kontaktinformācija mediju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem: prese@lzp.gov.lv , tālr. +371 28621469

Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo amatpersonu vai darbinieku.

X
Skip to content