Kontakti

Vadība

Direktore Lauma Muižniece lauma.muizniece@lzp.gov.lv (00371) 62203209
Administratīvā sekretāre Ieva Daniševska ieva.danisevska@lzp.gov.lv (00371) 62203209
Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Dūša laura.dusa@lzp.gov.lv (00371) 62104133

Administratīvās vadības departaments

Departamenta direktore Agita Martinsone agita.martinsone@lzp.gov.lv (0371)29107584
Stratēģiskās vadības procesa vadītāja Liene Žvirble liene.zvirble@lzp.gov.lv (0371)27533115
Galvenā finansiste Lilita Jaunžeikare lilita.jaunzeikare@lzp.gov.lv (00371) 26813629
Juriskonsulte Ginta Apele ginta.apele@lzp.gov.lv (00371) 62801515
Vecākā speciāliste Inese Feldmane inese.feldmane@lzp.gov.lv (00371) 62801521
IT vadītājs Armands Ādamsons armands.adamsons@lzp.gov.lv (00371) 26376644

Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departaments

Departamenta direktore Ineta Kurzemniece ineta.kurzemniece@lzp.gov.lv (00317) 26572161
Programmu un projektu analītikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičs arnis.kokorevics@lzp.gov.lv (00371) 29473753
Vecākā eksperte Anete Rutka anete.rutka@lzp.gov.lv (00371) 67228421
Zinātniskās ekspertīzes nodaļa
Vecākais eksperts Artis Robalds artis.robalds@lzp.gov.lv (00371) 62104131
Vecākā eksperte Alīna Romanovska alina.romanovska@lzp.gov.lv (00371) 62104131
Vecākā eksperte Jeļena Daškova-Golovkina jelena.daskova-golovkina@lzp.gov.lv (00371) 29645519
Vecākā eksperte Māra Pētersone mara.petersone@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Zane Čerpakovska zane.cerpakovska@lzp.gov.lv
Vecākais eksperts Heinrihs Kristians Skrodelis heinrihs.kristians-skrodelis@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Kristiāna Mače kristiana.mace@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Laima Vēvere laima.vevere@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Šantare dace.santare@lzp.gov.lv
Pētniecības programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Aina Juršāne-Kalniņa aina.jursane-kalnina@lzp.gov.lv (00371)29506572
Vecākā eksperte Ilze Kārkliņa ilze.karklina@lzp.gov.lv (00371) 67227153
Vecākā eksperte Inguna Paredne inguna.paredne@lzp.gov.lv  (00371) 67227130;
(00371) 28366693
Vecākā eksperte Olga Vegnere olga.vegnere@lzp.gov.lv (00371) 26812044
Vecākais eksperts Atvars Ozoliņš atvars.ozolins@lzp.gov.lv (00371) 62801517

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments

Padomes direktora vietnieks – Departamenta direktore Elita Zondaka elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29157588
Vecākais eksperts Andris Šķesters andris.skesters@lzp.gov.lv (00371) 26590906
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Bundule maija.bundule@lzp.gov.lv (00371) 26514481
Vecākā eksperte Ineta Plikša ineta.pliksa@lzp.gov.lv (00371) 26443380
Vecākais eksperts Uldis Berķis uldis.berkis@lzp.gov.lv (00371) 29472349
Vecākais eksperts Juris Balodis juris.balodis@lzp.gov.lv (00371) 29451344
Vecākā eksperte Līva Griņeviča liva.grinevica@lzp.gov.lv (00371) 28244527
Vecākā eksperte Laura Kunga-Jēgere laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv (00371) 26102855
Vecākā eksperte Ina Dobrāja ina.dobraja@lzp.gov.lv (00371) 29289703
Vecākā eksperte Dace Tirzīte dace.tirzite@lzp.gov.lv (00371)  29644426
Vecākā eksperte Elza Zeidlere elza.zeidlere@lzp.gov.lv (00371) 29923005
Nacionālais kontaktpunkts
Kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns janis.ancans@lzp.gov.lv (00371) 26494422
Kontatktpunkta vadītāja vietniece Astra Beķere astra.bekere@lzp.gov.lv (00371) 26524763
Vecākā eksperte Jūlija Asmuss julija.asmuss@lzp.gov.lv (00371) 28345627
Vecākā eksperte Liene Ekša liene.eksa@lzp.gov.lv (00371) 29975961
Vecākā eksperte Silvija Goruza-Krūmiņa silvija.goruza-krumina@lzp.gov.lv (00371) 26595973
Vecākā eksperte Marija Plotniece marija.plotniece@lzp.gov.lv (00371) 29966535
Vecākā eksperte Inga Šīrante inga.sirante@lzp.gov.lv (00371) 26337060
Vecākā eksperte Aiga Salmiņa aiga.salmina@lzp.gov.lv (00371) 26249604
Vecākā eksperte Darja Aksjonova darja.aksjonova@lzp.gov.lv (00371) 29812647
Vecākā eksperte Lāsma Brenča lasma.brenca@lzp.gov.lv (00371) 26686000
Vecākā eksperte Sarmīte Mickeviča sarmite.mickevica@lzp.gov.lv (00371) 29493944
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Mirlina liga.mirlina@lzp.gov.lv (00371) 29257087
Vecākā eksperte Vaira Dzene vaira.dzene@lzp.gov.lv (00371) 23305959
Pēcdoktorantūras programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Baiba Kajaka-Kargane baiba.kajaka-kargane@lzp.gov.lv (00371) 29691422
Nodaļas vadītāja vietniece Sabīne Rusmane sabine.rusmane@lzp.gov.lv (00371) 29462819
Vecākā eksperte Maira Kocēna maira.kocena@lzp.gov.lv (00371) 26337455
Vecākā eksperte Solvita Pumpure solvita.pumpure@lzp.gov.lv (00371) 29458308
Vecākā eksperte Lelde Valeine lelde.valeine@lzp.gov.lv (00371) 28629666
Vecākā eksperte Jolanta Vanadziņa jolanta.vanadzina@lzp.gov.lv (00371) 29903446
Vecākā eksperte Amanda Balode amanda.balode@lzp.gov.lv (00371) 28664781
Vecākā eksperte Sintija Andersone sintija.andersone@lzp.gov.lv (00371)29204681
Vecākā eksperte Evita Viļumsone evita.vilumsone@lzp.gov.lv (00371)26664274

Kontakti

Vadība

Direktore Lauma Muižniece
lauma.muizniece@lzp.gov.lv (00371) 62203209
Administratīvā sekretāre Ieva Daniševska
ieva.danisevska@lzp.gov.lv (00371) 62203209
Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Dūša
laura.dusa@lzp.gov.lv (00371) 62104133

Administratīvās vadības departaments

Departamenta direktore Agita Martinsone
agita.martinsone@lzp.gov.lv (0371)29107584
Stratēģiskās vadības procesa vadītāja Liene Žvirble
liene.zvirble@lzp.gov.lv (0371)27533115
Galvenā finansiste Lilita Jaunžeikare
lilita.jaunzeikare@lzp.gov.lv (00371) 26813629
Juriskonsulte Ginta Apele
ginta.apele@lzp.gov.lv (00371) 62801515
Vecākā speciāliste Inese Feldmane
inese.feldmane@lzp.gov.lv (00371) 62801521
IT vadītājs Armands Ādamsonns
armands.adamsons@lzp.gov.lv (00371) 26376644

Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departaments

Departamenta direktore Ineta Kurzemniece ineta.kurzemniece@lzp.gov.lv (00371)26572161
Programmu un projektu analītikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičs arnis.kokorevics@lzp.gov.lv (00371) 29473753
Vecākais eksperts Anete Rutka anete.rutka@lzp.gov.lv (00371) 67228421
Zinātniskās ekspertīzes nodaļa
Vecākais eksperts Artis Robalds artis.robalds@lzp.gov.lv (00371)62104131
Vecākā eksperte Alīna Romanovska alina.romanovska@lzp.gov.lv (00371)62104131
Vecākā eksperte Jeļena Daškova-Golovkina jelenna.daskova-golovkinna@lzp.gov.lv (00371)29645519
Vecākā eksperte Māra Pētersone mara.petersone@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Zane Čerpakovska zane.cerpakovska@lzp.gov.lv
Vecākais eksperts Heinrihs Skrodelis heinrihs.skrodelis@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Kristiāna Mače kristiana.mace@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte Laima Vēvere laima.vevere@lzp.gov.lv
Vecākā eksperte  Dace Šantare dace.santare@lzp.gov.lv
Pētniecības programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Aina Juršāne-Kalniņa aina.jursane-kalnina@lzp.gov.lv (00371)29506572
Vecākā eksperte Ilze Kārkliņa ilze.karklina@lzp.gov.lv (00371) 67227153
Vecākā eksperte Inguna Paredne inguna.paredne@lzp.gov.lv  (00371) 67227130;
(00371) 28366693
Vecākā eksperte Olga Vegnere olga.vegnere@lzp.gov.lv (00371) 26812044
Vecākais eksperts Atvars Ozoliņš atvars.ozolins@lzp.gov.lv (00371) 62801517

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments

Padomes direktora vietnieks – Departamenta direktore Elita Zondaka elita.zondaka@lzp.gov.lv (00371) 29157588
Vecākais eksperts Andris Šķesters andris.skesters@lzp.gov.lv (00371) 26590906
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Bundule maija.bundule@lzp.gov.lv (00371) 26514481
Vecākā eksperte Ineta Plikša ineta.pliksa@lzp.gov.lv (00371) 26443380
Vecākais eksperts Uldis Berķis uldis.berkis@lzp.gov.lv (00371) 29472349
Vecākais eksperts Juris Balodis juris.balodis@lzp.gov.lv (00371) 29451344
Vecākā eksperte Līva Griņeviča liva.grinevica@lzp.gov.lv (00371) 28244527
Vecākā eksperte Laura Kunga-Jēgere laura.kunga-jegere@lzp.gov.lv (00371) 26102855
Vecākā eksperte Ina Dobrāja ina.dobraja@lzp.gov.lv (00371) 29289703
Vecākā eksperte Elza Zeidlere elza.zeidlere@lzp.gov.lv (00371) 29923005
Vecākā eksperte Dace Tirzīte dace.tirzite@lzp.gov.lv (00371) 29644426
Nacionālais kontaktpunkts
Kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns janis.ancans@lzp.gov.lv (00371) 26494422
Kontatktpunkta vadītāja vietniece Astra Beķere astra.bekere@lzp.gov.lv (00371)26524763
Vecākā eksperte Jūlija Asmuss julija.asmuss@lzp.gov.lv (00371) 28345627
Vecākā eksperte Liene Ekša liene.eksa@lzp.gov.lv (00371) 29975961
Vecākā eksperte Silvija Goruza-Krūmiņa silvija.goruza-krumina@lzp.gov.lv (00371) 26595973
Vecākā eksperte Marija Plotniece marija.plotniece@lzp.gov.lv (00371) 29966535
Vecākā eksperte Inga Šīrante inga.sirante@lzp.gov.lv (00371) 26337060
Vecākā eksperte Aiga Salmiņa aiga.salmina@lzp.gov.lv (00371) 26249604
Vecākā eksperte Darja Aksjonova darja.aksjonova@lzp.gov.lv (00371) 29812647
Vecākā eksperte Lāsma Brenča lasma.brenca@lzp.gov.lv (00371) 26686000
Vecākā eksperte Sarmīte Mickeviča sarmite.mickevica@lzp.gov.lv (00371) 29493944
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Mirlina liga.mirlina@lzp.gov.lv (00371) 29257087
Vecākā eksperte Vaira Dzene vaira.dzene@lzp.gov.lv (00371) 23305959
Pēcdoktorantūras programmu nodaļa
Nodaļas vadītājas Baiba Kajaka-Kargane baiba.kajaka-kargane@lzp.gov.lv (00371) 29691422
Nodaļas vadītāja vietniece Sabīne Rusmane sabine.rusmane@lzp.gov.lv (00371) 29462819
Vecākā eksperte Maira Kocēna maira.kocena@lzp.gov.lv (00371) 26337455
Vecākā eksperte Solvita Pumpure solvita.pumpure@lzp.gov.lv (00371) 29458308
Vecākā eksperte Lelde Valeine lelde.valeine@lzp.gov.lv (00371) 28629666
Vecākā eksperte Jolanta Vanadziņa jolanta.vanadzina@lzp.gov.lv (00371) 29903446
Vecākā eksperte Amanda Balode amanda.balode@lzp.gov.lv (00371) 28664781
Vecākā eksperte Sintija Andersone sintija.andersone@lzp.gov.lv (00371)29204681
Vecākā eksperte Evita Viļumsone evita.vilumsone@lzp.gov.lv (00371)26664274
DARBA LAIKS

Pirmdiena – Piektdiena

8:30 – 17:00

TELEFONS

+371 62801521

FAKSS

+371 67228421

BIROJA ADRESE

Smilšu iela 8, 5. stāvs, Rīga, LV – 1050

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi!

Kontaktinformācija mediju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem: prese@lzp.gov.lv , tālr. +371 62104133

Pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo amatpersonu vai darbinieku.

Skip to content