Piekļūstamības paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietni

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas Zinātnes padomes tīmekļa vietne prasībām atbilst daļēji turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Dažās sadaļās var būt nepietiekami krāsu kontrasti.
  • Mainot teksta izmēru, sākumlapā liela teksta izmērā pārklājas daļa teksta un satura elementi, nav izlasāms viss teksts.
  • Ar TAB taustiņu netiek izcelta fokusēšanās uz galvenās navigācijas sadaļām u.c. saitēm.
  • Meklēšanas ievadlauciņam var piekļūt ar klaviatūru, taču praktiski to nevar atrast, jo netiek izcelts fokusējoties ar TAB palīdzību.

Šī pēdējo reizi tika izvērtēta 25.02.2022. Izvērtēšanu veica SIA “Digibold”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar mums, lai atrastu atbilstošāko risinājumu.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums e-pastā: lzpit@lzp.gov.lv
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2021. gada janvārī.

Šo paziņojumu apstiprināja LZP direktora p.i. Diāna Laipnience.

Skip to content