Programmas

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programmas (VPP) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares un valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLP) programma ir valsts budžeta finansēta pētniecības programma, kura tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs atbilstoši Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē, vienlaikus veicinot cilvēkkapitāla attīstību. Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas tiek organizētas atvērta projektu konkursa pieteikumu veidā, kur pētniecības tēmas definē zinātnieki.

Citi projekti

Skip to content