Latvijas – Ukrainas sadarbības programma

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu. Programmas konkursi ir paredzēti abu valstu augstskolu un zinātnisko institūciju zinātniekiem.

Latvijas-Ukrainas kopīgā sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā tiek īstenota saskaņā ar 2015. gada 31. decembra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā

2020. gada konkursa īstenošanu, līgumu par konkursā atbalstīto projektu īstenošanu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra. Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu.

Konkursa tēmas:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras   vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasam izpēte;
  • jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
  • jauni materiāli;
  • sociālās un humanitārās zinātnes.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus.

Vairāk informācijas par Latvijas-Ukrainas kopīgās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

X
Skip to content