Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai 3.kārta

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu. Programmas 3. kārtas mērķis ir Ministru kabineta rīkojuma 6.7. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpilde.

Programmas ietvaros konkursa 3. kārtai pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir 415 025 eiro (četri simti piecpadsmit tūkstoši divdesmit pieci eiro). Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu, kura īstenošanas laiks ir 26 mēneši, sākot no līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas.

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, līdz 2022. gada 12. augustam (plkst. 23.59).

Informācija par konkursa galvenajiem nosacījumiem, laika grafiku un galvenajiem uzdevumiem pieejama šeit.

X
Skip to content