Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

Programmas virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research) (turpmāk – CERN) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā. Lai paplašinātu sadarbību ar CERN un kļūtu par asociēto CERN dalībvalsti, Latvijai ir jādemonstrē atbilstoša zinātniskā kapacitāte. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot starpdisciplināru augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās, tai skaitā stiprinot sadarbību ar CERN zinātnisko personālu, kā arī CERN infrastruktūras izmantošanu.

Programmas mērķis ir īstenot pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, lai attīstītu pasaules līmeņa zināšanas, cilvēkkapitālu un tehnoloģijas un uz to bāzes radītu produktus un pakalpojumus, iesaistot zinātnisko un akadēmisko personālu, kā arī studējošos, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus.

Lai sasniegtu programmas mērķi, noteikti šādi programmas uzdevumi:

1) attīstīt sadarbību ar CERN viena vai vairāku CERN zinātnisko eksperimentu ietvaros, piemēram, Kompaktā mionu solenoīda (The Compact Muon Solenoid) (turpmāk – KMS) eksperimenta ietvaros;

2) veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;

3) attīstīt fundamentālu pētniecību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.

Programmas kopējais finansējums ir 900 000 euro un īstenošanas laiks ir 2020.-2022. gads. Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” līdzekļiem.

Skip to content