Dokumenti un veidlapas

N.p.k. Projekta izstrāde Dokuments/Veidlapa
1. Osmozes programmas 2022.gada konkursa nolikums
2. Osmozes programmas 2022.gada konkursa projekta pieteikums (angļu valodā)
3. Izmaksu tāme (angļu valodā)
4. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un Ārlietu ministrijas 2021. gada 28.maija administratīvā vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu  Hubert Curien partnerības programmā Osmoze
5. Labās prakses vadlīnijas

(Materiāls angļu valodā)

Skip to content