Par mums

Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopš 2020.gada 1.jūlija ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju” no 2020. gada 1. jūlija apvienotas padomei un Studiju un zinātnes administrācijai piekritīgās zinātnes politikas īstenošanas funkcijas.

2022. gada 1. janvārī noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizācija. LZP pārņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta, tajā skaitā Pētniecības starptautisko programmu nodaļas, Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas (LZP sastāvā nodaļas nosaukums – Pēcdoktorantūras programmu nodaļa), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas, kā arī programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkta – funkcijas.

Skip to content