Par mums

Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopš 2020.gada 1.jūlija ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju” no 2020.gada 1.jūlija  apvienotas padomei un Studiju un zinātnes administrācijai piekritīgās zinātnes politikas īstenošanas funkcijas.

Click here to add your own text

X
Skip to content