Zinātniskās ekspertīzes komisija

Kas ir zinātniskās ekspertīzes komisija?

Zinātniskās ekspertīzes komisija ir ar Latvijas Zinātnes padomes 2020. gada 2. septembra rīkojumu Nr. 30 izveidota darba komisija, kuras mērķis ir veikt Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 2. un 6. punktā noteiktos uzdevumus.

No kā sastāv zinātniskās ekspertīzes komisija?

Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā ir Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju deleģētie pārstāvji.

Kādi ir Zinātniskās ekspertīzes komisijas uzdevumi un pienākumi?

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – MK noteikumi)  6.1. apakšpunktu, zinātniskās ekspertīzes komisija izvērtē padomes eksperta pieteikuma, kas iesniegts, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu, atbilstību MK noteikumu 3. punktā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem, ievērojot MK noteikumu 2. punktā noteiktos zinātniskās darbības rezultātus attiecīgajā zinātnes nozarē, kā arī MK noteikumu 4. punktā ietverto nosacījumu. Pamatojoties uz novērtējumu, komisija pieņem lēmumu par padomes eksperta pieteikuma izvērtēšanas rezultātiem atbilstoši MK noteikumu 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktam.

Kad notiek Zinātniskās ekspertīzes komisijas sēdes?

Zinātniskās ekspertīzes komisijas sēdes tiek organizētas katra mēneša pirmajā ceturtdienā.

*augustā sēde netiek organizēta

Lai eksperta tiesību kandidāta pieteikums tiktu izskatīts sēdē, to jāiesniedz Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvs

Modra Murovska

Komisijas priekšsēdētāja

Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Zaiga Krišjăne

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Dāvids Fridmanis

Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Andra Kalnača

Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Edīte Kaufmane

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Olga Kononova

Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

Kaspars Kovaļenko

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Velta Ļubkina

Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Rūta Muktupāvela

Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Oļģerts Nikodemus

Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Evita Straumīte

Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

Andris Zeltiņš

Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Modra Murovska

Komisijas priekšsēdētāja

Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Zaiga Krišjăne

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Dāvids Fridmanis

Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Andra Kalnača

Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Edīte Kaufmane

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Olga Kononova

Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

Kaspars Kovaļenko

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Velta Ļubkina

Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Rūta Muktupāvela

Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

Oļģerts Nikodemus

Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Evita Straumīte

Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

Andris Zeltiņš

Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Skip to content