Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 725 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība. Programmu īsteno Latvijas Zinātnes padome.   

Projekta iesnieguma priekšnosacījums ir pētījuma atbilstība vismaz vienam no prioritārajiem zinātnes virzieniem. Papildus šai prasībai projektā izpildē jāiesaista augstskolās studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti. Projektu atbilstību zinātniskajiem kritērijiem nodrošina neatkarīgi ārvalstu eksperti. Projektus izvērtē atbilstoši Apvārsnis 2020 principiem, piemērojot projekta zinātniskajai kvalitātei īpatsvaru 50% apmērā, projekta rezultātu ietekmei īpatsvaru 30% apmērā un projekta īstenošanas iespējām un nodrošinājumam īpatsvaru 20% apmērā no kopējā vērtējuma. Projektu konkursus paredzēts organizēt katru gadu. 

  • 2018. gada 1. konkurss 

Pirmajā FLPP konkursā, kas tika izsludināts 2018. gada 6. februārī, saņemti 397 projektu iesniegumi, kuros kopējais pieprasītais finansējums bija gandrīz 114 miljoni eiro. Konkursā pieejamais finansējums bija 18,9 milj. eiro trīs gadu periodam ar maksimālo finansējumu vienam projektam 300 tūkstoši eiro. Pirmajā FLPP  konkursā finansējumu saņēma 61 projekts ar kopējo finansējumu 17,8 miljonu eiro apmērā. 

Papildus:  

  • 2018. gada 2. konkurss 
  1. gada 16. jūlijā LZP izsludināja otro FLPP konkursu, kurā kopējais pieejamais finansējums bija 8,5 milj. eiro. Projektu īstenošana paredzētais termiņš – divi gadi ar maksimālo finansējumu 200 tūkstoši eiro vienam projektam. 

Papildus: 

  • 2019. gada konkurss 
  1. gada  FLPP konkursa pieejamais finansējums bija  9 479 699 eiro, savukārt projektiem paredzētais  īstenošanas periods –  3 gadi.

Papildus: 

  • 2020. gada konkurss 
  1. gada 27. janvārī LZP izsludināja pieteikšanos ceturtajam FLPP konkursam. Tajā tika iesniegti 397 projekta iesniegumi, un konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par 42 projektu finansēšanu kopsummā par 12 835 428 eiro. 

Papildus: 

  • 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss. 
  1. gada 7. septembrī LZP izsludināja Fundamentālo un lietišķo pētījumu zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklāto konkursu ar kopējo pieejamo valsts budžeta finansējumu 11 201 343eiro.  Viena projekta kopējais īstenošanas laiks ir 13 kalendārie mēneši.

Papildus: 

  • 2022. gada konkurss

Papildus: 

FLPP konkurss ir veidots tā, lai tas notiktu vienu reizi gadā. 2018. gada 2. konkurss notika, lai izlīdzinātu budžeta līdzekļus un konkurss varētu notikt katru gadu. 2020. gada individuālo grantu konkurss tika izsludināts pateicoties 2020.gada 11. augusta MK  sēdei, kurā valdība izlēma piešķirt ārkārtas līdzekļus COVID-19 seku mazināšanai pētniecībai šādā veidā. 

FLPP vizuālā identitāte

FLPP logo ir vairāki veidi. Tos lejupielādēt latviešu un angļu valodā var šeit.

Logo latviešu valodā:

Logo angļu valodā::

Skip to content