2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
3 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā ​​
4 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
5 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta vienošanās par grozījumiem projekta budžetā
6 Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu
7 Finanšu pārskats par 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
8 Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa ​​
9 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
10 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grafiskā identitāte ​​​​

X
Skip to content