Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta iesniegums
Projekta iesniegums (angļu valodā)
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika (angļu valodā)
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem
6 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika (angļu valodā)
7 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa (angļu valodā)
8 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām ​​

Ziņojums par projekta ietekmi

​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%) ​​
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Vienošanās par grozījumiem projekta budžetā (pārsniedzot 20%) ​​
Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa  ​​
Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa  (angļu valodā) ​​
Rezultātu saraksts ​​
Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta uzdevumu izpildi ​​
Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
Zinātniskās grupas saraksts ​​

Projektu pieteicēju ievērībai:

  • jautājumos par projektu iesniegšanu Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS) lūgums sazināties ar Arni Kokorēviču LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vadītāju tālr.29473753 vai Valteru Vētru LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vecāko ekspertu tālr. 26315510;
  • jautājumos par projekta konkursa saturu lūgums sazināties ar Arni Kokorēviču LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vadītāju tālr.29473753 vai Ingunu Paredni LZP Pētniecības programmu nodaļas vecāko eksperti tālr. 67227130; 28366693.

Skip to content