Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Republikas Nacionālās zinātnes padomes zinātniskās sadarbības atbalsta fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomās, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar trīs valstu pārstāvēto dalībnieku līdzdalību, savstarpējas valstu pārstāvēto dalībnieku zinātnisko darbinieku un speciālistu apmaiņas vizītes un kopīgu konferenču organizēšanu zinātnisko sakaru paplašināšanai.

Trīspusējās sadarbības projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi. Finansējuma apmērs Latvijas dalībniekam katram projekta gadam ir 25 000 ASV dolāru eksaktajās zinātnēs un 20 000 ASV dolāru humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Konkursu no Latvijas Republikas puses organizē un īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu.

Vairāk informācijas par Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fondu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

X
Skip to content