Projektu konkursi

2022.gada 15.februārī tiek atvērts ikgadējais Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkurss.

Konkursā var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās, zinātniskajās institūcijās un uzņēmumos strādājošie speciālisti, zinātnieki vai akadēmiskais personāls. Projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no visām trim Fonda dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas un Taivānas. Projektā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Projekta pieteikumu gatavo aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu un ievērojot konkursa nolikumā projekta pieteikumam noteiktās prasības. Projekta izpildes laiku var plānot uz trīs gadiem.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

  • eksakto zinātņu jomā – 25 000 euro/ gadā;
  • humanitāro un sociālo zinātņu jomā – 20 000 euro/ gadā.

Latvijas partneris projekta pieteikuma veidlapu iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@lzp.gov.lv un cc: liva.grinevica@lzp.gov.lv.

Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022.gada 2.maijam plkst.17:00.
Latvijas Zinātnes padome pieņem projektu pieteikumus, pārbauda to atbilstību konkursa nosacījumiem un organizē projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu. Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2022.gada oktobrī/ novembrī. Konkursā atbalstīto projektu īstenošana tiks uzsākta 2023.gada 1.janvārī.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Kontaktpersonas:

Maija Bundule

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta

Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja

Telefons: +371 26514481

E-pasts: maija.bundule@lzp.gov.lv

Līva Griņeviča

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta

Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte

Telefons: +371 28244527

E-pasts: liva.grinevica@lzp.gov.lv

Skip to content