Īstenotie projekti

Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotās Latvijas – Ukrainas komisijas apstiprinātie projekti

2020. gada 17. decembrī Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanai (2021. – 2022.g.).:

  • The microbially-coated microplastics in neustonic water-air interphase and their environmental impacts on aquatic biotops”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Māra Kļaviņa (Latvijas Universitāte) un Dr. Viktora Stabnikova (Pārtikas tehnoloģiju nacionālā universitāte) vadībā;
  • Behaviour of implanted hydrogen isotope in highly disordered structures of irradiated advanced tritium breeding ceramics”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Larisas Baumanes (Latvijas Universitāte) un Dr. Galinas Tolstolutskas (Nacionālais zinātnes centrs “Harkovas fizikas un tehnoloģiju institūts) vadībā;
  • Development of nanostructured optical sensor system for detection of K. pneumonia”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Romāna Vitera (Latvijas Universitāte) un Dr. Viktorijas Holubnicas (Sumi Valsts universitāte) vadībā;
  • Comparative analysis of radiation-induced processes in complex oxide crystals and ceramics for their application in fusion devices”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Roberta Eglīša (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts) un Dr. Igora Girkas (V.N. Karazina Harkovas Nacionālās universitāte) vadībā;
  • Open Educational Resource: Forensic Science”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Karinas Palkovas (Rīgas Stradiņa universitāte) un Dr. Oļenas Agapovas (Profesora M. S. Bokariusa v. n. Harkovas Tiesu ekspertīžu pētniecības institūts) vadībā;
  • Text analysis methods and tools for similarity metrics in large national text corpora: the case of the Latvian National Digital Library and the National Repository of Academic Texts of Ukraine”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Valtera Sčerbinska (Latvijas Nacionālā bibliotēka) un Dr. Oļenas Chmiras (Ukrainas zinātniski tehniskais ekspertīžu un informācijas institūts) vadībā.
Skip to content