Valsts pētījumu programmas

Valsts Pētījumu programmas (VPP) ir ministriju pasūtīti pētījumi viņu izvēlētā tematikā jeb zinātņu nozarē (top-down), kas balstās uz ministriju vajadzībām un finansēšanas iespējām. Tā kā tie ir orientēti uz noteiktu vajadzību un interešu nodrošināšanu, tad tie pamatā ir multi un starp disciplināri pētījumi un pamatā katrs aptver dažādas zinātņu nozaru grupas un nozares.

VPP ir zinātnes palīginstruments, kas darbojas ar mērķi palīdzēt valstij identificēt un pētīt Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākos jautājumus, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.

Vizuālais noformējums:

Valsts pētījumu programmas grafiskā identitāte

Dokumentu noformejums

Logo latviešu valodā

Prezentācijas noformējums

Logo angļu valodā

Logo angļu valodā drukai

Skip to content